Bezpečnost potravin

Přídatné látky povolené při výrobě potravin

Vydáno: 28. 12. 2011
Autor: SZPI

Přehled právních předpisů týkajících se potravinářských přídatných látek.

Při výrobě potravin lze používat pouze přídatné látky, které byly schváleny postupem podle nařízení (ES) č. 1331/2008, které stanovuje jednotný postup pro posuzování a povolování potravinářských přídatných látek, potravinářských enzymů a potravinářských aromat a které jsou uvedeny na seznamech potravinářských přídatných látek Unie v příloze II a v příloze III nařízení (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách.
V zápisu potravinářské přídatné látky na seznamy Unie v přílohách II a III se uvádějí:
a) název potravinářské přídatné látky a příslušné označení E
b) potraviny, do nichž lze potravinářskou látku přidávat
c) podmínky, za nichž lze potravinářskou přídatnou látku používat
d) případná omezení přímého prodeje potravinářské přídatné látky konečnému spotřebiteli.

Seznamy potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky použití byly přijaty
  • nařízením (EU) č. 1129/2011, kterým se mění příloha II nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvořením seznamu potravinářských přídatných látek Unie.
  • nařízení (EU) č. 1130/2011, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách zavedením seznamu potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech, potravinářských aromatech a živinách.

Pro vyhledávání povolených přídatných látek, informací o podmínkách o použití a informace lze využít databázi přídatných látek dostupnou na stránkách Evropské komise – DG SANCO (Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele).  

Výše uvedená databáze umožňuje vyhledat, jaké přídatné látky jsou pro danou kategorii potraviny právními předpisy povoleny.

Přechodná opatření:


Seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky použití – příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008:

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 ve znění nařízení (EU) č. 1129/2011 se použije od 1. června 2013 s výjimkou použití níže uvedených přídatných látek:

  • bazický methylmetakrylátový kopolymer (E 1205), který se nařízením (EU) č. 1129/2011 povoluje na povrchu doplňků stravy ode dne vstupu nařízení v platnost (tj. od 2. prosince 2011)
  • oxid křemičitý (E 551), u kterého bylo nařízením (EU) č. 1129/2001 zvýšeno maximální množství v náhradách soli, ode dne vstupu nařízení v platnost (tj. od 2. prosince 2011).
Potraviny, které byly uvedeny na trh před 1. června 2013 v souladu s dosavadními právními předpisy (tj. vyhl. č. 4/2008 Sb. kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin), ale které nejsou v souladu s nařízením (EU) č. 1129/2011, mohou být na trh nadále uváděny do konce doby minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

Seznam potravinářských přídatných látek Unie, včetně nosičů, schválených pro použití v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech a potravinářských aromatech a živinách – příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008:

Vydáním nařízením (EU) č. 1130/2011 došlo k doplnění přílohy III nařízení (ES) č. 1333/2008 potravinářských přídatných látkách.
Nařízení (EU) č. 1130/2011 se použije od 2. prosince 2011.
Příloha III je rozdělena do 5 částí, pro jednotlivé části přílohy se uplatňují rozdílná přechodná opatření:
Část 2 – potravinářské přídatné látky jiné než nosiče povolené v potravinářských přídatných látkách
Část 3 – potravinářské přídatné látky včetně nosičů povolené v enzymech
Část 5, oddíl A – potravinářské přídatné látky povolené v živinách, kromě živin určených k použití v potravinách pro kojence a malé děti
Přípravky, které nejsou v souladu s částí 2 a 3 a/nebo oddílem A části 5 přílohy III, avšak jsou v souladu s vyhl. č. 4/2008 Sb., mohou být uváděny na trh po dobu 24 měsíců od vstupu nařízení (EU) č. 1130/2011 v platnost (tj. od 2. prosince 2011). Potraviny obsahující takové přípravky, které byly na trh uvedeny v souladu s vyhl. č. 4/2008 Sb. během výše uvedeného období, mohou být prodávány až do vyčerpání zásob.
Část 1 – nosiče povolené v potravinářských přídatných látkách
Část 4 – potravinářské přídatné látky včetně nosičů povolené v potravinářských aromatech
Přípravky, které nejsou v souladu s částí 1 a 4 přílohy III, avšak jsou v souladu s vyhl. č. 4/2008 Sb., mohou být uváděny na trh až do 31. května 2013. Potraviny obsahující takové přípravky, které byly na trh uvedeny v souladu s vyhl. č. 4/2008 Sb. během výše uvedeného období, mohou být prodávány až do vyčerpání zásob.

Do doby skončení přechodných opatření stanovených v nařízení (EU) č. 1129/2011 a nařízení (EU) č. 1130/2011 se aplikují relevantní ustanovení směrnic, které jsou implementovány ve vyhl. č. 4/2008 Sb.:

Povolení steviol-glykosidů (E 960)

Nařízením (EU) č. 1131/2011, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o steviol-glykosidy se povoluje použití nové přídatné látky stevioll-glykosidů (E 960) jako sladidel. Použití přídatné látky E 960 je povoleno ode dne vstupu nařízení (EU) č. 1131/2011 v platnost (tj. od 2. prosince 2011) – celkem ve 31 různých kategorií potravin (např. nealkoholických nápojích, dezertech, cukrovinkách a stolních sladidlech.

Zpracoval: Ing. Kateřina Pavelková – Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)

Zdroj:  SZPI