Bezpečnost potravin

Přídatné látky a aromata v legislativě EU

Vydáno: 2. 11. 2003
Autor:

Přehled předpisů ES týkajících se přípustnosti a čistoty aditiv, látek určených k aromatizaci a pomocných látek.

V Evropské unii byla pro oblast přídatných látek – aditiv (látky s číslem E), látek určených k aromatizaci, výživových doplňků a pomocných látek vydána řada směrnic, které jednak regulují možnost přídavku příslušných látek do potravin, jednak stanovují požadavky na čistotu a identitu přípustných látek, příp. metody analýzy.

Směrnice lze v originálních jazycích států EU najít  ve Věstníku EU:
http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.html

* označuje předpisy, které jsou k dispozici v překladu na stránkách Úřadu vlády – systém ISAP
http://isap.vlada.cz

A. Směrnice a další předpisy týkající se přípustnosti látek a dávek
88/344 + novely 92/115, 94/52, 97/60 (extrakční rozpouštědla)
88/388+ novela 91/71 (vonné a chuťové látky)
*89/107 + novela 94/34 (rámcová směrnice – podmínky použití aditiv)
94/35 + novela 96/83 (sladidla)
94/36 (barviva)
95/2 + novely 96/85, 98/72, 2001/5, 2003/52 (ostatní aditiva kromě sladidel a barviv)
Nařízení 2232/96 (postup pro vonné a chuťové látky)
Rozhodnutí 1999/217 se seznamem aromat používaných do nebo na potraviny podle nařízení 2232/96 + novely 2000/489, 2002/113
Nařízení 1565/2000 (vyhodnocovací program pro aplikaci nařízení 2232/96 týkajícího se aromatických látek)
Směrnice 2001/15 (látky přidávané kvůli zvláštním výživovým důvodům do potravin pro zvláštní výživu)

B. Směrnice týkající se čistoty a identity aditiv a metod analýzy těchto látek
81/712 (metody analýzy kriterií čistoty)
95/31 + novela 98/66(kritéria čistoty sladidel)
95/45 + novely 99/75, 2001/50 (kritéria čistoty barviv)
96/77 + novely 98/86, 2000/63, 2001/30, 2002/82, 2003/95 (kritéria čistoty ostatních aditiv kromě sladidel a barviv)

Věstník ES
http://europa.eu.int