Bezpečnost potravin

Příčina kontaminace německých vajec PCB stále nebyla odhalena

Vydáno: 3. 5. 2012
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Podezření, že kontaminaci vajec polychlorovanými bifenyly s dioxinovým efektem způsobila krmiva, se nepotvrdilo. Pátrání po příčině proto bude pokračovat.

Krmivo pro nosnice bylo na základě výsledků laboratorních analýz vyloučeno jako původce kontaminace vajec PCB s dioxinovým efektem, ke kterému došlo ve spolkové republice Dolní Sasko. Příčina kontaminace vajec PCB v osmi zemědělských podnicích, kde bylo prokázáno překročení nejvyššího povoleného limitu, tak zůstává podle vyjádření ministerstva zemědělství se sídlem v Hannoveru i přes odběr řady vzorků a laboratorním testům nadále neznámá. Problém je ale pravděpodobně omezen již pouze na tři postižené chovy nosnic v okrese Aurich. Je zřejmé, že k žádnému dalšímu šíření tohoto problému v regionu nedochází, což prokázaly rozbory vzorků vajec odebraných v okolí postižených farem. Další analýzy vzorků z postižených osmi zemědělských podniků prokázaly významně nižší hodnoty než je stanovený nejvyšší legislativní limit. Nalezené hodnoty se bez výjimky pohybují v rozmezí od 0,28 po 2,16 pg/g tuku pro sumu dioxinů a PCB, maximální povolené množství bylo stanoveno ve výši 5 pg/g tuku.

Podle vyjádření ministra zemědělství spolkové země Dolní Sasko Gerta Lindemanna výsledky naznačují, že je možné vyloučit větší regionální rozsah kontaminace. Nyní se soustředí všechna pozornost na tři postižené farmy. Opět se odeberou vzorky půdy, podestýlky, stavebních materiálů a dalších potenciálních zdrojů kontaminace; výsledky budou k dispozici příští týden.
Na podporu aktuálně probíhajících šetření přednese Dolní Sasko na nadcházející konferenci ministrů zemědělství návrh usnesení, jeho cílem je důraz na kontaminaci zejména PCB u vajec, přesné zmapování způsobů a příčin kontaminace na bázi národního kontrolního plánu reziduí a vyhodnocení monitoringu na úrovni celé spolkové republiky Německo. Očekávají se výsledky dalších výzkumných prací, které by měly přispět k detailnějšímu odhalení příčin kontaminace potravin PCB, protože na rozdíl od dioxinů nejsou zcela objasněny.
 
Dioxin in Eiern: Futter unbelastet
[2012-04-21], www.topagarar.com
 
Další zdroje informací: