Bezpečnost potravin

Přibývá případů alergie na kiwi

Vydáno: 21. 6. 2003
Autor:

Od konce 90. let se rychle zvyšuje počet případů alergické reakce na kiwi u dětí, především ve věku do 5 let.

Výzkumníci z univerzity v Southamptonu ve Velké Británii uvádějí, že podle údajů pediatrů v posledních sedmi letech výrazně vzrostl u dětí počet případů alergie na kiwi. U dětí se přitom vyskytují podstatně vážnější symptomy po konzumaci kiwi než u dospělých.
V rámci sledování alergie na kiwi bylo identifikováno 276 osob (dospělých i dětí), které uvedly, že reagovaly na kiwi. U těchto osob se pak formou dotazníku zjišťovaly podrobné informace o alergické reakci.
Průzkumem se zjistilo, že 12 % osob bylo méně než pět let, když se u nich poprvé objevila alergická reakce na kiwi, 69 % bylo 15 let a více. Validace dotazníku bylo dosaženo provedením kožních testů u 37 osob.
Výsledky ukázaly, že k rychlému zvyšování počtu alergických reakcí na kiwi u dětí došlo od konce 90. let minulého století. V dřívějších obdobích byla alergická reakce zaznamenávána hlavně u dospělých.
Přibližně u 69 % dětí ve věku do 5 let se objevily symptomy již po první expozici kiwi, ale takto reagovalo pouze 21 % dospělých. U ostatních se symptomy objevily až po opakované expozici. Řada dětí s alergií na kiwi byla rovněž alergická na jiné potravin, především podzemnici, ořechy ze stromů, vejce a mléko. Pro toto zjištění dosud neexistuje přesné vysvětlení. Jako možné vysvětlení přicházení do úvahy: zvyšující se konzumace kiwi a zvyšující se citlivost populace.
Výsledky výzkumu byly prezentovány na kongresu European Academy of Allergology and Clinical Immunology  (EAACI), který se konal ve dnech 7.–11. června 2003 v Paříži.
EAACI