Bezpečnost potravin

Při nákupu ovocných stromků nepodléhejte klamavé reklamě

Vydáno: 24. 4. 2023
Autor: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje na klamavou reklamu vyskytující se při nabídkách prodeje ovocných stromků a jahodníku.

V tiskovinách, ale i na internetu a na sociálních sítích se neustále objevují inzeráty na zaručeně sloupovité odrůdy ovoce odolné „nemocím a mrazu.“  „Zákazníkům se v nich slibuje, že jde o „prostorově nenáročné výpěstky, které každoročně plodí a poskytují zákazníkovi „Bio ovoce po celý rok.“

Většinou se jedná o nabídky firem, které komunikují prostřednictvím P.O.BOXU, a v inzerátu není uveden kontaktní telefon ani adresa provozovny, pouze formulář k napsání e-mailové zprávy. 

ÚKZÚZ upozorňuje potencionální zákazníky na skutečnosti, které neodpovídají tvrzeným údajům v těchto inzerátech. 

Informace o sběru velkého množství ovoce po celý rok je zavádějící, protože každý druh nebo odrůda plodí v jiném období v rámci roku, a období vlastní sklizně je krátké.  

Zmíněné reklamy již neříkají, jak intenzivně se o typ stromků musíte starat, jak často je hnojit a zalévat, abyste vůbec nějakého výsledku dosáhli. Je třeba vědět, že pěstování ovoce v nádobách vyžaduje značnou péči ze strany pěstitele. 

Většina těchto nabízených odrůd musí být z důvodu omezení růstu naštěpována na velmi slabě rostoucí podnoži. Upozorňujeme, že čím slaběji rostoucí podnož, tím menší je kořenový systém a tím výraznější potřeba pravidelných a dostatečných dodávek vody a živin, navíc se kořenový systém v nádobě snadno přehřívá. 

Primárně jsou tyto slabě rostoucí výpěstky určené pro intenzivní produkční výsadby, kde se počítá s využitím kapkové závlahy obohacené o živiny což je pro rostlinu zásadní. 

Rovněž uvedení informace, že není potřeba žádné “udržování,“ je v tomto případě také značně zavádějící. Stromky musíte naopak udržovat často více než jakékoliv jiné. Jsou takto nabízeny mnohdy odrůdy, které nemají dán sloupovitý charakter růstu geneticky.  

Pokud u nich chcete dosáhnout sloupovitého růstu, musíte je neustále zastřihovat a zaštipovat. Intenzita těchto zásahů se bude lišit podle způsobu pěstování, tedy zda bude výpěstek ve volné půdě nebo v květináči, a jak intenzivní bude závlaha a přísun živin.  

Mnohdy inzeráty tvrdí, že jsou nabízené odrůdy odolné vůči všem „nemocím.“ Například jsme tuto skutečnost zaznamenali v inzerátu, který nabízel jako sloupovitou odrůdu jabloně Idared, která trpí výrazně padlím jabloňovým a bez ochrany proti tomuto škodlivému organismu se pěstuje velmi obtížně. 

Dalším velkým tématem inzerátů je „pnoucí“ jahodník. Konkrétně odrůda „Mount Everest“, která je v inzerátech většinou nabízena jako pnoucí jahodník. Tato odrůda není schopna bez přichycení, nebo jinak řečeno ručního vyvazování, tvořit tzv. sloupy plné ovoce. Tato vlastnost je ověřena ÚKZÚZ formou vegetační zkoušky.  

ÚKZÚZ zveřejňuje informace o odrůdách a podnožích v Databázi odrůd ÚKZÚZ  a další podrobnosti na odkazu „Odrůdy.“  Na těchto místech si můžete mj. ověřit charakteristické vlastnosti odrůd před vlastním nákupem.  

Ivana Kršková, tisková mluvčí ÚKZÚZ, 737 267 642

Zdroj: ÚKZÚZ