Bezpečnost potravin

Prezentace na 13. kolokviu EFSA: potraviny nového typu

Vydáno: 9. 6. 2010
Autor:

Přístup k vybraným prezentacím. Jedním z diskutovaných témat byla nanotechnologie.

Ve dnech 19.–20.11.2009 se uskutečnilo 13. vědecké kolokvium EFSA k problematice potravin nového typu. Mezinárodní experti zde diskutovali o vědeckých informacích, které je nezbytné dokládat v žádostech o schválení potravin a potravinových složek nového typu v EU.
V souvislosti s revizí nařízení o potravinách nového typu požádala Evropská komise Evropský úřad pro bezpečnost ptoravin (EFSA), aby aktualizoval existující vědecký a technický návod pro žadatele, který vyhotovil předchůdce EFSA, tj. Vědecký výbor pro potraviny (SCF).
Uvedeného kolokvia se zúčastnilo asi 100 mezinárodních expertů pro posuzování bezpečnosti, legislativní záležitosti, výrobu potravin aj. z 24 zemí světa, včetně USA, Peru a Nového Zélandu. Jsou k dispozici vybrané prezentace, které na kolokviu zazněly.
 
Jedna z diskusních skupin (DG4) se věnovala problematice nanotechnologie: údajům potřebným pro demonstraci bezpečnosti potravin získaných pomocí nanotechnologie.
Zástupce Spolkového úřadu pro posuzování rizik v SRN (BfR) vystoupil s příspěvkem prezentovaným pod názvem Potenciální “nová oblast” nanotechnologie (viz příloha).
 
Příloha: Potential "new area" such as Nanotechnology (pdf, 103 kB, 14 stran)
 
Zdroj: EFSA