Bezpečnost potravin

Prestižní mezinárodní konference Bioakademie 2013

Vydáno: 16. 8. 2013
Autor: berankova1

Bioakademie 2013 se bude konat ve dnech 11. – 13. 9. 2013 v Lednici na Moravě.

Prestižní mezinárodní konference ekologického zemědělství (EZ) se tento, stejně jako předešlý rok, zaměří na problematiku Společné zemědělské politiky (SZP) ve vztahu k hospodaření na ekologických farmách. Každoročního setkání v Lednici se již tradičně zúčastní ekologičtí zemědělci, zpracovatelé a prodejci biopotravin, zástupci státní správy a samosprávy, neziskových organizací.

Letošní, již 13. ročník konference přinese informace o podmínkách hospodaření v režimu EZ pro období od roku 2014, resp. 2015, o přínosu EZ pro krajinu, regionální rozvoj či ve vztahu ke klimatické změně.

PROGRAM
11.9.2013, středa

13:00-14:00 Registrace (hala Zahradnické fakulty, Lednice) – v případě účasti pouze na exkurzích proběhne registrace ráno před nástupem do autobusů (8:15 – 8:45).

14:00-16:30 Oficiální zahájení a plenární zasedání – účast potvrdila náměstkyně ministra zemědělství ČR Jaroslava Beneš-Špalková a náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař. Další účastníci plenárního zasedání, z řad zástupců ministerstev, krajů a státní správy budou postupně potvrzeni.

18:00 Slavnostní společenský večer v prostorách lednického zámku, spojený s rautem z bioproduktů a biopotravin členů Svazu PRO-BIO za účasti zástupců Ministerstva zemědělství ČR. Vyhlášení výsledků soutěží „Nejlepší sedlák Svazu PRO-BIO“, „Česká biopotravina roku 2013“ a „Nejlepší bioprodejna Svazu PRO-BIO“.

12.-13.9.2013, čtvrtek-pátek
09:00 Odjezd na exkurze dle výběru (Česká republika nebo Slovensko)

Exkurze A (TRASA SEVER), Česká republika (max. 40 osob): agroturistika, zpracování a prodej ze dvora

Exkurze B (TRASA JIH), Česká republika (max. 40 osob): současné trendy, moderní přístupy a technologie v EZ a obchodu s bioprodukty

Zdroj:  eAGRI, www.pro-bio.cz