Bezpečnost potravin

Překračování limitních hodnot dioxinů v Belgii

Vydáno: 28. 2. 2003
Autor:

prověřování obsahu dioxinů u vajec z volného chovu, zkoumají se zdroje, překročení limitu dioxinů i u rybího oleje Liposterol

Belgické úřady vyšetřují vejce z volných výběhů po zjištění, že překračují povolené limitní hodnoty dioxinů. Nebyl prokázán přímý vliv spalovny z Indaveru u Antverp, možným zdrojem by mohla být krmiva. Byly odebrány vzorky z osmi míst v celé zemi a na výsledky se čeká.
Belgické úřady varují, že rybí olej Liposterol obsahuje množství dioxinů překračující povolený limit o 2 pg/g tuku. Výrobce z Longresssaigne ve Francii a dovozce byli vyzváni, aby výrobek stáhli a informace je předána do systému rychlého varování.
EU Food Law, 2002, č. 131, s. 22