Bezpečnost potravin

Překračované limity radiace v Bělorusku

Vydáno: 24. 7. 2013
Autor: sukova1

Uvádějí se poměrně vysoké nálezy kontaminace krmiv a potravin živočišného původu radionuklidy Cs137 a Sr90 a souvislost s přetrvávajícím růstem výskytu onemocnění v Bělorusku.

Běloruský region Polesja ležící asi 30 km severně od ukrajinského Černobylu a v němž žije asi 35 % obyvatel Běloruska, byl po havárii jaderné elektrárny v r. 1986 silně postižen radiací. Dosud působí na vysoký podíl obyvatel a zvířat radionuklidy s dlouhým poločasem rozpadu (Cesium 137 a Stroncium 90), a sice prostřednictvím mléka, masa, kořenové a hlízové zeleniny a dalších potravin.

Organismus je poškozován nejen vnějším působením gama-záření, ale i vnitřním působením radionuklidů. Radionuklidy se ukládají v tkáních a orgánech a negativní vliv závisí na dávce. Podle zprávy Státní akademie veterinární medicíny v Sankt Peterburgu zveřejněné v Mjasnaja Industrija, 2012, č. 3, s. 59-61, se v posledních letech v Bělorusku zvyšuje výskyt poruch zažívacího traktu a jater.

V období 1999 až 2007 se v regionech Minsk a Gomel prováděla vyšetření krmiv a potravin živočišného původu na Cs137 a Sr90 (viz tabulka), limity byly překračovány.

 

Přípustné limity a skutečná kontaminace potravin radionuklidy (Bq/kg)

Produkt

Limit záření

Skutečná max. kontaminace v Bělorusku

 

Bělorusko

Bělorusko

Ruská federace

 

 

1986

1999

1999

 

Hovězí maso

3700

500

160

až 690

Vepřové masa

2960

180

130

až 545

Vnitřnosti

2960

160

160

až740

Mléko

370

100

100

až 157

Tvaroh

50

50

až 163

Syrovátka

50

50

až 135

 

V současnosti jsou největším zdrojem kontaminace krmiv louky o rozsahu 3,3 mil. ha v poříčních nížinách a 644 tis. ha rašelinišť. Rostliny z těchto nížin jsou 5 až 30krát více kontaminovány než z jiných oblastí.

Podíl přechodu radionuklidů do masa zvířat se odhaduje na 4 – 25 %, do mléka jen 0,62 až 0,74 %. Záleží na míře a druhu kontaminace a na stáří a vývojovém stavu zvířete. Výskyt onemocnění u lidí se vzhledem k překračovaným limitům během sledovaného období 1997 – 2006 postupně zvyšoval. V r. 2006 onemocnělo 200 000 osob, což jsou 2 % obyvatel Běloruska.

Vysoká biologická migrace radionuklidu Cs137 a Sr90 souvisí s jejich chemickou podobností s vápníkem a draslíkem. Ukládají se v různých orgánech. Sr90 se ukládá v kostech a postihuje kostní dřeň a orgány krvetvorby. Buněčné stěny měkkých orgánů jsou poškozovány migrací a vylučováním radionuklidů při soustavném vydávání energie. Mění se struktura a funkce. Dlouhodobým působením dochází k poruchám látkové výměny, oslabování imunitního systému a k vytváření nežádoucích novotvarů.

Přestože uplynula desetiletí od nehody a byla prováděna opatření za účelem dekontaminace, nepodařilo se v Bělorusku ještě zastavit neustálý každoroční nárůst onkologických onemocnění.

Fleischwirtschaft, 93, 2013, č. 4, s. 102, 104