Bezpečnost potravin

Přehlídka polních pokusů v ekologickém zemědělství

Vydáno: 21. 6. 2012
Autor: berankova1

Přehlídka polních pokusů v ekologickém zemědělství tradičně pořádaná Katedrou rostlinné výroby FAPPZ ČZU ve Výzkumné stanici v Uhříněvsi se koná 26. 6. 2012.

Výzkumná stanice KRV FAPPZ České zemědělské univerzity v Praze, ve spolupráci s PRO-BIO, Svazem ekologických zemědělců, o.s. a Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství  pořádají Přehlídku polních pokusů v ekologickém zemědělství. Letošním tématem je „pokusnictví pro praxi“.

Datum akce:  26. 6. 2012  
Místo konání: Výzkumná stanice KRV, K Netlukám 374, Praha 10 – Uhříněves
Organizátor:    Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha-Suchdol, 16500
   
Program akce:
8:00 – 9:00 registrace účastníků, občerstvení průřez nabídkou biopotravin
9:00 – 10:00 zahájení akce, současná činnost stanice
stručné prezentace na aktuální témata: ozimá pšenice, netradiční obilniny, mák, brambory a další, aktuální legislativa v EZ, databáze Organic Eprints (přednášející z ČZU Praha, VÚRV, v.v.i., ČTPEZ, MZe, RC PRO-BIO – Srdce Čech)
10:00 – 12:00 prohlídka polních pokusů – diskuse nad porosty
12:00 – 13:00 občerstvení, volná diskuse, závěr akce

•  Pozvánka  (pdf, 332 kB)

Registrace na adrese: info@bioinstitut.cz
Kontakt: L. Mičák – VS Uhříněves, telefon: 267 710 810,
               e-mail: psuhrineves@iol.cz

Zdroj:  eAGRI