Bezpečnost potravin

Přehled všech oznámení RASFF týkajících se ČR v roce 2012

Vydáno: 8. 1. 2013
Autor: berankova1

Přehled všech oznámení RASFF týkajících se ČR: oznámení přijatá, oznámení odeslaná (kontrola trhu a dovozu) v roce 2012.

Přehled oznámení systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v ČR za rok 2012 je rozdělen podle druhu oznámení:

Oznámení přijatá – oznámení, která přijala ČR z EK, a která se týkají závadného výrobku, který byl dovezen do ČR z jiného členského státu a byl uveden na trh.

Oznámení odeslaná – kontrola trhu znamená: zaslání originálního oznámení z ČR do kontaktního místa Evropské komise na základě kontroly a nalezení závadného výrobku (suroviny, potraviny, krmiva) při kontrole v tržní síti.

Oznámení odeslaná – kontrola dovozu znamená: zaslání originálního oznámení NKM ČR na základě zachycení závadného výrobku při dovozu do ČR.

 
Přehled všech oznámení RASFF týkajících se ČR v roce 2012 (pdf, 209 kB)

Zdroj:  SZPI

Více informací:  Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)