Bezpečnost potravin

Přehled požadavků na šumivá vína

Vydáno: 18. 3. 2021
Autor: SZPI

Informace SZPI

 1. Rozdělení vybraných produktů z révy vinné
 2. Povolené enologické postupy a omezení pro vybrané produkty z révy vinné
 3. Požadavky na označování vybraných produktů z révy vinné
 4. Požadavky na šumivé víno dle zákona č. 321/2004 Sb. a dle specifikací CHOP
 5. Požadavky na vedení evidenční knihy
 6. Rozdílová tabulka

 

Šumivé víno

(bod 4 výše uvedené přílohy)

 • získává se prvotním nebo druhotným alkoholovým kvašením (vinných hroznů, hroznového moštu, vína);
 • při otevření nádoby se vyznačuje unikáním COpocházejícího výhradně z kvašení;
 • v uzavřené nádobě (při teplotě 20 °C) vykazuje přetlak nejméně 3 bary způsobený rozpuštěným CO2;
 • kupáže určené k jeho výrobě vykazují celkový obsah alkoholu nejméně 8,5 % obj.

 

Jakostní šumivé víno

(bod 5 výše uvedené přílohy)

 • získává se prvotním nebo druhotným alkoholovým kvašením (vinných hroznů, hroznového moštu, vína);
 • při otevření nádoby se vyznačuje unikáním CO2 pocházejícího výhradně z kvašení;
 • v uzavřené nádobě (při teplotě 20 °C) vykazuje přetlak nejméně 3,5 baru způsobený rozpuštěným CO2;
 • kupáže určené k jeho výrobě vykazují celkový obsah alkoholu nejméně 9 % obj.

 

Jakostní aromatické šumivé víno

(bod 6 výše uvedené přílohy)

 • jakostní šumivé víno, které:
  • v uzavřené nádobě (při teplotě 20°C) vykazuje přetlak nejméně 3 bary způsobený rozpuštěným CO2;
  • pro kupáž se použije pouze* hroznový mošt nebo částečně zkvašený hroznový mošt, který je získán ze zvláštních moštových odrůd (Dodatek k příloze II nařízení Komise (EU) 2019/934);
  • vykazuje skutečný obsah alkoholu nejméně 6 % obj.;
  • vykazuje celkový obsah alkoholu nejméně 10 % obj.

 

Šumivé víno dosycené CO2

(bod 7 výše uvedené přílohy)

 • získává se z vína bez chráněného označení původu i chráněného zeměpisného označení;
 • při otevření nádoby se vyznačuje unikáním CO2, který do něj byl zcela či částečně dodán;
 • v uzavřené nádobě (při teplotě 20 °C) vykazuje přetlak nejméně 3 bary způsobený rozpuštěným CO2.

 

*Jakostní aromatická šumivá vína, při jejichž tradiční výrobě se pro kupáž použije víno, určí Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Zdroj: SZPI