Bezpečnost potravin

Přehled o zemědělském výzkumu v USA

Vydáno: 20. 6. 2004
Autor:

Tři tematické oblasti výzkumu, 22 národních výzkumných programů, 1200 výzkumných projektů. Přehled o mezinárodní účasti na výzkumných projektech. Databáze projektů s možností vyhledávání jednotlivých projektů podle klíčových slov.

V rámci ministerstva zemědělství USA (USDA) funguje ARS (Agricultural Research Service), hlavní složka tohoto ministerstva, která se zabývá zemědělským výzkumem v USA. Výzkumná pracoviště spadající do působnosti USDA řeší přibližně 1200 výzkumných projektů zaměřených na rostlinnou a živočišnou produkci, ochranu rostlin a živočichů, výživu obyvatelstva a na vztahy zemědělství k životnímu prostředí. Každý výzkumný projekt je součástí některého z 22 národních výzkumných programů . Ty se podle zaměření dělí do tří tematických skupin, a to:

* živočišná produkce a bezpečnost živočišných produktů,
* přírodní zdroje a trvale udržitelné zemědělské systémy,
* rostlinná produkce a bezpečnost rostlinných produktů.

Národní výzkumné programy v oblasti živočišné produkce
* produkce zvířat pro potravinářské účely
* zdraví zvířat
* veterinární, lékařská a městská entomologie
* systémy zajištění pohody zvířat
* akvakultura
* výživa obyvatelstva
* bezpečnost potravin (živočišných a rostlinných produktů)

Národní výzkumné programy v oblasti přírodních zdrojů
* kvalita vody a management
* management půdních zdrojů
* kvalita ovzduší
* globální změny
* pastviny a píce
* chlévská mrva a využití odpadních produktů
* integrované zemědělské systémy

Národní výzkumné programy v oblasti rostlinné produkce
* genetické zdroje rostlin, mikroorganismů a hmyzu, genomika a pokroky v genetice
* biologické a molekulární procesy u rostlin
* choroby rostlin
* ochrana rostlin a karanténa
* rostlinná produkce
* kvalita a využití zemědělských produktů
* bioenergie a alternativní zdroje energie
* alternativy metylbromidu

OIRP (Office of International Research Programs) v rámci ARS je hlavním kontaktním místem pro mezinárodní spolupráci v oblasti zemědělského výzkumu a výzkumu přírodních zdrojů.
Zapojení výzkumných projektů USDA do mezinárodní spolupráce

V databázi výzkumných projektů USDA  lze provádět vyhledávání projektů, které se k určité problematice řeší. Např. pod heslem “food” se získá přehled o 329 výzkumných projektech zaměřených na potraviny z nejrůznějších hledisek, pod heslem “food safety” 46 projektů souvisejících s bezpečností potravin. Při zobrazení jednotlivých projektů jsou uvedeny odvolávky na související výzkumné projekty.