Bezpečnost potravin

Přednášky pro „Zdravé město“ Pelhřimov

Vydáno: 23. 7. 2012
Autor:

V pátek dne 22.6.2012 v 10.00 hodin proběhly na ZŠ "Na pražské" v Pelhřimově dvě přednášky pro žáky 2. stupně.

Semináře byly realizovány na základě volné spolupráce mezi Informačním centrem bezpečnosti potravin a Národní sítí zdravých měst.  Přítomní žáci a učitelé byli seznámeni s činností Informačního centra bezpečnosti potravin a s výukovým programem „Výživa ve výchově ke zdraví„, který je určen pro děti 2. stupně ZŠ. Současně proběhlo krátké školení na téma „Registrace na www.bezpecnostpotravin – zasílání informací o závadných potravinách“. Ve druhé přednášce byly děti seznámeny s problematikou alimentárních chorob a zdravou výživou.  Přítomným žákům ze v Pelhřimově byly dále rozdány písemné materiály z produkce ICBP, propagační tašky Viscojis.cz a jako odměnu za pozornost dostaly  i krabičky na svačiny s doménou www.viscojis.cz.  Přednášeli  MUDr. Jolana Rambousková z 3. LF UK a Olaf Deutsch  z ICBP MZe. Dvou přednášek  se celkem zúčastnilo  62 dětí a učitelů.

Tisková zpráva: Výukové programy bezpečnosti potravin ICBP MZe ČR (478 kB)