Bezpečnost potravin

Přednášky o alimentárních nákazách a zdravé výživě v Horkách nad Jizerou

Vydáno: 6. 3. 2017
Autor: ICBP MZe

Informační centrum bezpečnosti potravin MZe uskutečnilo přednášky na střední odborné škole s potravinářskými obory.

 

 

 


Ve dnech 17. a 22. února 2017 se pro studenty 1. a 2. ročníků SOŠ a SOU  Horky nad Jizerou uskutečnily dvě přednášky zaměstnanců Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství na téma prevence nemocí z potravin a zdravá výživa.
 

Dvouhodinové přednášky byly rozděleny do tří částí. V první části se žáci dozvěděli o činnosti a aktivitách Informačního centra bezpečnosti potravin. Byly jim představeny webové stránky www.bezpecnostpotravin.cz, které kromě komplexních informací o problematice bezpečnosti potravin a systému jejího zabezpečení v ČR a zahraničí obsahují také různé aplikace jako například slovník „Bezpečnost potravin A–Z“ nebo „Databáze složení potravin ČR“. Žáci byli seznámeni také s anglickou verzí těchto stránek http://www.foodsafety.cz/ a s dalšími webovými stránkami  –  http://www.viscojis.cz/, poskytujícími praktické informace široké spotřebitelské veřejnosti, a www.viscojis.cz/teens, koncipovanými speciálně pro děti a mládež. Prezentovány byly také výukové programy pro žáky základních a středních škol a vzdělávací programy pro veřejnost – od výukových hudebních představení pro děti z mateřských škol až po přednášky a semináře pořádané pro seniory. 

Druhá část přednášek byla věnována zdravé výživě. Žáci si prohloubili znalosti o základních živinách – bílkovinách, sacharidech a vláknině, tucích, vitaminech a minerálních látkách, a to především o jejich zdrojích, potřebě a funkci v organismu a doporučeném příjmu. Pozornost byla věnována také pitnému režimu a vhodným a nevhodným nápojům. 

Poslední část přednášek byla zaměřena na nemoci z potravin (alimentární nákazy), hygienu a prevenci. Žáci se seznámili s nejčastěji se vyskytujícími nemocemi, jejich původci, zdroji, rizikovými potravinami, příznaky a zdravotními důsledky. Byly zdůrazněny hlavní zásady prevence při manipulaci s potravinami zformulované do tzv. Pěti klíčů k bezpečnému stravování a doplněné krátkým videem vytvořeným ve spolupráci s WHO.

Přednášek se zúčastnilo celkem 45 žáků z 1. a 2. ročníků SOŠ a SOU. Žáci se do přednášek aktivně zapojovali a za správné odpovědi obdrželi drobné dárky. Zdarma pak byly pro zájemce k dispozici publikace týkající se diskutovaných témat.

Škola se v loňském roce zapojila do testování e-learningového kurzu „Výživa ve výchově ke zdraví“.

Autor: Mgr. Dana Koubová, ICBP MZe