Bezpečnost potravin

Přednáška „Zkušenosti a výsledky veterinárního hygienického dozoru“

Vydáno: 20. 4. 2017
Autor: ÚZEI

Přednáška se uskuteční dne 25. 4. 2017 v rámci potravinářských úterků na Novotného lávce v Praze 1.

Česká potravinářská společnost a Ústav zemědělské ekonomiky a informací zvou na přednášku doc. MVDr. Antonína Kozáka, Ph.D., který bude informovat o zkušenostech a výsledcích veterinárního hygienického dozoru.

Přednáška se uskuteční v 14:30 hodin v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. patře.

Abstrakt
Veterinární hygienický dozor je vykonáván nad zdravotní nezávadností ve všech fázích výrobního procesu od získávání surovin až po prodej živočišných produktů, včetně dovozu a vývozu. Tento systém dozoru zabezpečuje vysokou účinnost z hlediska zdravotní nezávadnosti potravin a surovin živočišného původu, neboť umožňuje zachytit a vyloučit zdravotně závadné suroviny již v procesu jejich získávání a zpracování a u výrobků před jejich uváděním do oběhu.

Bližší informace lze nalézt zde.

 Foto: Shutterstock

Zdroj: ÚZEI