Bezpečnost potravin

Přednáška: Význam výživy v prevenci a léčbě obezity dětského věku

Vydáno: 22. 11. 2022
Autor: ÚZEI

Přednáška se koná v rámci potravinářských úterků dne 29. 11. 2022.

Česká potravinářská společnost z. s. a Ústav zemědělské ekonomiky a informací Vás na odbornou přednášku konanou v rámci potravinářských úterků:

ABSTRAKT
Obezita je nemoc, která je definovaná nežádoucím nadměrným nahromaděním tukové tkáně, které je potenciálním zdrojem dalších zdravotních obtíží. Často je genetická dispozice aktivovaná faktory zevního prostředí. V časném období života zasahuje výživa do těchto procesů v rámci metabolického programování.

Studie u dětí však často neprokazují jednoznačný vztah mezi energetickým příjmem a změnou hmotnosti. Může to být i tím, že v rámci konzumace živin (makro i některých mikronutrientů) působí jednotlivé složky na tvorbu tukové tkáně rozdílně. Hodnocení nutričních faktorů dokumentují i některé výsledky studií prováděných Společností pro výživu. Růst a vývoj dítěte je provázen i vývojem jeho osobnosti, jeho reaktivitou a poznáváním, které je pro jednotlivá období dětského věku charakteristické. Můžeme se tak zaměřit na pět rozdílných období. Nepoučený rodič tak snadno dělá chyby v nutriční výchově dítěte.

Zdroj: ÚZEI