Bezpečnost potravin

Přednáška Robotizace v ochraně rostlin aneb rostlinolékařství 21. století

Vydáno: 26. 11. 2020
Autor: ÚKZÚZ, NZM

Přednáška se bude konat v rámci Noci vědců 27. 11. 2020.

Intenzivní robotizace zemědělství se nevyhýbá ani rostlinolékařství. Robotická zařízení dnes na polích i v lesích mapují erozi, sucho, nedostatek živin i výskyt škodlivých organismů rostlin. Z dronů nebo autonomních robotů se přes mobilní zařízení okamžitě přenáší obraz nálezů do laboratoře a automatická vyhodnocení terénních dat v kombinaci s meteodaty následně pomáhají zemědělci včas a co nejefektivněji použít ochranná opatření. Drony dokáží aplikovat přípravky na ochranu rostlin v místech, kde je to skutečně nezbytné. Rychlá a přesná diagnostika škodlivých organismů, high-tech technologie pro aplikaci pesticidů včetně špičkových laboratorních přístrojů a metod, které dnes dokáží detekovat rezidua pesticidů v rostlinách a půdě, pomáhají snižovat nežádoucí dopady na životní prostředí i zdraví lidí.

Přednáška: Robotizace v ochraně rostlin aneb rostlinolékařství 21. století

Termín: přednášku můžete shlédnout 27. 11. od 17:00

Přednáší: Ing. Štěpánka Radová, Ph.D. vedoucí Oddělení metod monitoringu a prognóz výskytu škodlivých organismů

Organizátor: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 

Více informací o akci Noc vědců 2020 v Národním zemědělském muzeu:

 

Letošní ročník akce NOC VĚDCŮ je zaměřen na téma Člověk a robot. Je robot kamarád nebo nepřítel? Pomocník nebo překážka? Jak robota vnímat? S láskou k vědě, k člověku i k robotovi. Už na konci listopadu – 27. 11. 2020.

Více o noci vědců – viz www.nocvedcu.cz