Bezpečnost potravin

Přednáška – Posuzování životního cyklu a produkce potravin

Vydáno: 17. 2. 2015
Autor: ÚZEI

Akce pořádaná v rámci potravinářských úterků se koná dne 24. února 2015 na Novotného lávce v Praze 1.

Česká potravinářská společnost o. s., Praha, Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS a Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha pořádají odbornou akci v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 24. února 2015 od 14:00 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 315 ve 3. p. na téma:

Posuzování životního cyklu a produkce potravin
Přednášející: Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.
Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT

Kontaktní adresa: Ing. Ilona Mrhálková, tel. 222 000 407, e-mail: mrhalkova.ilona@uzei.cz, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 120 00 Praha 2, Mánesova 75, Ing. Inka Laudová, tajemník ČPS, tel.: 605 229 644

Abstrakt
V poslední době se začíná dávat důraz nejen na environmentální aspekty výrobních zařízení, ale stále častěji se hovoří o environmentálních dopadech konkrétních produktů. Na produkty zaměřené hodnocení environmentálních dopadů se realizuje pomocí metody posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment – LCA), která se provádí dle ČSN EN ISO 14040 a ČSN EN ISO 14044. Výstupem metody LCA jsou indikátory jako je uhlíková stopa, vodní stopa a další. Metodou LCA získaná data se v některých průmyslových odvětvích stávají předmětem komunikace se zákazníky a stávají se tedy pro environmentálně šetrnější producenty konkurenční výhodou. Na základě studií LCA se vytvářejí tak zvaná environmentální prohlášení o produktu, která pro oblast stavebních a chemických produktů známe již i z ČR.

V současné době se v Evropské unii realizuje pilotní testování na LCA založeného systému hodnocení environmentálních dopadů produktů, kde jedna skupina produktů jsou právě potraviny. V roce 2013 byl publikován tzv. ENVIFOOD protokol, který blíže uvádí, jak se budou pravděpodobně v dohledné budoucnosti hodnotit pomocí LCA i potraviny. Evropská komise připravuje systém Product Environmental Footprint, jenž je rovněž založen na LCA.

Přednáška bude zaměřena na vysvětlení základních pojmů metody LCA a budou ukázány principy, kterými se posuzování životního cyklu produktů realizuje.

Zdroj:  ÚZEI