Bezpečnost potravin

Přednáška Kvalitativní znaky medu

Vydáno: 25. 3. 2022
Autor: ÚZEI, ČPS

Přednáška se koná v rámci potravinářských úterků 29. 3. 2022 v Klubu techniků na Novotného lávce.

Foto: Shutterstock

Česká potravinářská společnost z. s. a Ústav zemědělské ekonomiky a informací Vás zvou na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářsých úterků, která se koná dne 29. března 2022 od 14:300 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. p.

na téma:

KVALITATIVNÍ ZNAKY MEDU

Přednášející
Ing. Vojtěch Kružík, Ph.D.
Ústav konzervace potravin, VŠCHT

ABSTRAKT
Kvalita medu je v současné době velmi diskutované téma. První část přednášky bude věnována základním fyzikálně-chemickým parametrům, které musí med splňovat z pohledu legislativních požadavků. Pozornost bude zaměřena především na profil cukrů, aktivitu enzymů, obsah hydroxymethylfurfuralu, obsah vody a vodivost. Probrána bude variabilita jednotlivých parametrů, vliv skladování a zpracování. Také bude zhodnocen proces krystalizace medu a úprava medu tzv. pastováním.

Druhá část přednášky se bude zabývat možnostmi hodnocení botanického původu medu (pylová analýza) a potenciálu produkce druhových medů v České republice. Dále budou zmíněny charakteristické vlastnosti vybraných druhových medů.

Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače se základními kvalitativními znaky medu z pohledu laboratorní i včelařské praxe.

 

 

Zdroj: ÚZEI, KAŠ