Bezpečnost potravin

Pražští hygienici zkontrolovali úroveň poskytování stravovacích služeb na Matějské pouti

Vydáno: 23. 4. 2019
Autor: HSHMP

Informace HSHMP ze dne 18. 4. 2019.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) podnikla kontrolu úrovně poskytování stravovacích služeb v areálu pražského Výstaviště v Praze 7, v místech, kde se pouť tradičně dlouhá léta koná. Na přelomu března a dubna letošního roku zde pražští hygienici zkontrolovali osm stánků nabízejících poměrně široký sortiment rychlého občerstvení od langošů, hamburgerů, sýru v housce, přes grilované klobásy, gyros, vařenou kukuřici, párky v rohlíku, bramboráčky, kuřecí nugety, hranolky, až po krokety a alkoholické i nealkoholické nápoje včetně ledové tříště. Pozitivní zprávou je, že v úrovni poskytování stravovacích služeb nebyly shledány žádné závažné nedostatky.

Pražští hygienici se kontrole věnovali detailně. Zjišťovali například, zda stánky disponují přívody pitné tekoucí teplé a studené vody z vodovodního řadu a současně napojeními na kanalizační řad. Ověřovali také, jestli stánky mají odpovídající zařízení pro osobní hygienu zaměstnanců jako umyvadla, tekuté mýdlo nebo papírové ručníky. 

FOTO: obrázek z prostředí atrakcí Matějské pouti

Zdroj: kudyznudy.cz – CzechTourism

Hygienici si všímali rovněž dalších detailů jako zajištění dostatečného počtu chladících a mrazících zařízení pro úschovu potravin či výdejních ohřívacích zařízení pro uchování teplých pokrmů. Pozornosti hygieniků neušla ani otázka zajištění likvidace odpadu, jak v samotných stáncích, tak v rámci celého areálu Výstaviště. Namátkově navíc zkontrolovali data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti vybraných potravin a pokrmů. V neposlední řadě sledovali způsob značení alergenů u nabízených pokrmů a provozní hygienu stánků včetně jejich okolí.

HSHMP se v rámci své preventivně – dozorové činnosti věnuje pravidelně kontrole veřejných akcí typu Matějské pouti, kde jsou veřejnosti nabízeny stravovací služby. Takové akce hojně navštěvují nejen Pražané, ale i turisté z dalších regionů ČR a zahraničí. Hlavním cílem preventivně osvětových akcí HSHMP je eliminovat potenciální rizika, která by se v souvislosti s podáváním občerstvení veřejnosti na hromadných akcích mohla vyskytnout. Pražští hygienici mají na zřeteli především bezpečnost a zdraví spotřebitelů, a proto budou v dalších podobných kontrolách průběžně pokračovat.

V Praze 18. 4. 2019

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Zdroj: HSHMP