Bezpečnost potravin

Pražští hygienici zkontrolovali úroveň poskytování stravovacích služeb na hudebním festivalu Mezi ploty

Vydáno: 3. 6. 2019
Autor: HSHMP

Informace HSHMP

O víkendu 25. a 26. května se v areálu Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích uskutečnil kulturní festival Mezi ploty. O jeho oblíbenosti svědčí každoročně stoupající počet návštěvníků, v roce 2018 jich bylo 20 tisíc, v letošním roce je odhadovaný počet ještě vyšší. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) proto zkontrolovala zdejší úroveň poskytování stravovacích služeb. Pražští hygienici zkontrolovali čtyři stánky s nabídkou poměrně širokého sortimentu rychlého občerstvení od tortill, hamburgerů, sýru v housce, přes grilované klobásy, maso, žebra, párky v rohlíku, kuřecí nugety, až po smažené nudle a alkoholické i nealkoholické nápoje. Dobrou zprávou je, že v úrovni poskytování stravovacích služeb nebyly shledány žádné závažné nedostatky.


Všechny kontrolované stánky disponovaly pitnou vodou z barelů. Zároveň měly přípojku elektrické energie a dostatek chladniček – provozovatelé tak mohli i v teplém počasí dodržet skladovací teploty, zejména pro rychle se kazící suroviny živočišného původu.  

Organizátor festivalu pro provozovatele a jejich zaměstnance zajistil dostatečné a odpovídající hygienické zázemí v docházkové vzdálenosti.  

Hygienici namátkově zkontrolovali data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti vybraných balených potravin a pokrmů včetně způsobu značení alergenů u nabízených pokrmů.

Provozní hygiena byla na uspokojivé úrovni, obsluha používala jednorázové rukavice a servírovací náčiní při všech činnostech, které to vyžadovaly.  

Provozovatelé měli v pořádku dokumenty a nabývací doklady k nabízeným potravinám a surovinám, obsluha se prokázala platnými zdravotními průkazy.  

FOTO č. 1: pohled na skladování masa  


Zdroj: HSHMP

 Foto č. 2: záběr z grilování  


Zdroj: HSHMP  

Foto č. 3: kontrole správného skladování masa hygienici věnovali velkou pozornost  


Zdroj: HSHMP

 

V Praze 31. 5.  2019
MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Zdroj: HSHMP