Bezpečnost potravin

Pražští hygienici zkontrolovali stánky s občerstvením na koncertě skupiny Kabát v pražském Edenu

Vydáno: 1. 7. 2019
Autor: HSHMP

Informace HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se v rámci své dozorové činnosti často zaměřuje na kontrolu kvality poskytovaných stravovacích služeb na nejrůznějších hromadných kulturních akcích, kterých se účastní velké množství diváků. Jedním z konkrétních příkladů takové kontrolní akce je minulá sobota 22. června 2019. Pražští hygienici v tento den zavítali na koncert populární hudební rockové skupiny Kabát v pražském Edenu,  v areálu Sinobo Stadium. Detailně prověřili hned několik desítek stánků s občerstvením. Pro veřejnost je výsledek jistě potěšitelný: žádné závažnější závady kontrola neodhalila.  

V průběhu koncertu personál stánků divákům nabízel oblíbené a osvědčené pokrmy rychlého občerstvení: grilované klobásy, párky v rohlíku, sekanou v housce, bramborové hranolky, smažený sýr v housce, grilovaný hermelín a osvěžující studené nápoje, zejména pivo a točené nealkoholické limonády. Hygienici zkontrolovali úroveň poskytování stravovacích služeb a shledali, že provozovatel dodržel hygienické zásady a platné právní předpisy i při takto velkém rozsahu akce. 

Celkem přibližně 30 před stadionem i na ploše rozmístěných mobilních stánků disponovalo pitnou vodou z barelů a připojením na elektrickou energii. Pevné stánky v budově stadionu měly k dispozici dostatečně velké a dobře vybavené zázemí s připojením na vodovod. Samozřejmostí byl dostatek chlazených příručních skladovacích prostor (lednice, případně mrazáky). U namátkově zkontrolovaných surovin byla respektována data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti – šlo zejména o chlazené uzeniny, které obsluhující zaměstnanci dle potřeby a poptávky tepelně upravovali na grilu. Teploty skladování uzenin dle doporučení výrobce byly rovněž respektovány. 

Na místě koncertu byla zjištěna vyhovující provozní hygiena: obsluhující zaměstnanci používali jednorázové rukavice a servírovací náčiní při všech činnostech, které to vyžadovaly. Provozovatel stánků s občerstvením doložil všechny potřebné doklady a obsluha se prokázala platnými zdravotními průkazy.  

Nezbývá si než přát, aby podobně jako na koncertě skupiny Kabát k otázce kvality stravovacích služeb přistupovali i ostatní poskytovatelé stravovacích služeb na podobných hromadných kulturních akcí.  

FOTOGRAFIE zdroj: HSHMP  


Nabídka  – bílé klobásy  

Příruční lednice – uzeniny  

Příruční lednice – uzeniny  


Výdej a zápultí

 

V Praze 27. 6. 2019

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Zdroj: HSHMP