Bezpečnost potravin

Pražští hygienici zkontrolovali jakost vody po havárii veřejného vodovodu v Koněvově ulici na Praze 3

Vydáno: 31. 10. 2019
Autor: HSHMP

Informace HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli, obdržela ve středu 23. října 2019 ze strany PVK a.s. hlášení o havárii velkého rozsahu na vodovodním řádu v ulici Koněvova na Praze 3.   

Z tohoto důvodu došlo ve večerních hodinách téhož dne k přerušení dodávky pitné vody pro části Žižkov, Jarov, část Strašnic, Malešic, Vršovic a Vinohrad. Dodávky pitné vody se podařilo obnovit následující den, ve čtvrtek 24. října 2019 v odpoledních hodinách.  

Za daného stavu provedli pražští hygienici, v rámci kontroly a z hlediska prevence, dne 25. října 2019 státní zdravotní dozor nad kvalitou znovu dodávané vody pro obyvatele žijících v dotčených městských částech. Jednalo se o odběr vzorků na pěti místech zasažených havárií, které byly podrobeny laboratorním analýzám v rozsahu mikrobiologického kráceného rozboru podle vyhlášky č. 252/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (dále jen „vyhláška“).  

U všech odebraných vzorků kvalita vody splňovala hygienické limity sledovaných ukazatelů citované vyhlášky. Distributor pitné vody zároveň doložil vyhovující rozbory pitné vody, které po výše uvedené havárii realizoval.  

FOTO: ilustrační obrázek  

 

V Praze 31. 10. 2019  

Ing. Pavel Šebák
odbor hygieny obecné a komunální
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Rytířská, Praha 1

Zdroj: HSHMP