Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Pražští hygienici zkontrolovali jakost vody po havárii veřejného vodovodu v Koněvově ulici na Praze 3 do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Pražští hygienici zkontrolovali jakost vody po havárii veřejného vodovodu v Koněvově ulici na Praze 3

Vydáno: 31.10.2019
Tisk článku
Autor: HSHMP
Informace HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli, obdržela ve středu 23. října 2019 ze strany PVK a.s. hlášení o havárii velkého rozsahu na vodovodním řádu v ulici Koněvova na Praze 3.   

Z tohoto důvodu došlo ve večerních hodinách téhož dne k přerušení dodávky pitné vody pro části Žižkov, Jarov, část Strašnic, Malešic, Vršovic a Vinohrad. Dodávky pitné vody se podařilo obnovit následující den, ve čtvrtek 24. října 2019 v odpoledních hodinách.  

Za daného stavu provedli pražští hygienici, v rámci kontroly a z hlediska prevence, dne 25. října 2019 státní zdravotní dozor nad kvalitou znovu dodávané vody pro obyvatele žijících v dotčených městských částech. Jednalo se o odběr vzorků na pěti místech zasažených havárií, které byly podrobeny laboratorním analýzám v rozsahu mikrobiologického kráceného rozboru podle vyhlášky č. 252/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (dále jen „vyhláška“).  

U všech odebraných vzorků kvalita vody splňovala hygienické limity sledovaných ukazatelů citované vyhlášky. Distributor pitné vody zároveň doložil vyhovující rozbory pitné vody, které po výše uvedené havárii realizoval.  

FOTO: ilustrační obrázek  

 

V Praze 31. 10. 2019  

Ing. Pavel Šebák
odbor hygieny obecné a komunální
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Rytířská, Praha 1

Zdroj: HSHMP

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021