Bezpečnost potravin

Pražští hygienici zasahovali u výskytu zažívacích potíží mladých turistů a jejich doprovodu z Kanady v hotelu na pražském Jižním Městě

Vydáno: 29. 4. 2019
Autor: HSHMP

Informace HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, se v neděli 28. dubna 2019 v pozdních večerních hodinách účastnila zásahu  v hotelu Western v Türkově ulici na Chodově, na pražském Jižním Městě. Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy (ZZS HMP) informovala HSHMP o výskytu onemocnění u několika zahraničních turistů nacházejících se v daném hotelu. Šlo o náhlé zažívací potíže.


Na místo byl proto povolán službu konající lékař-epidemiolog a asistent pražské hygieny. Ukázalo se, že jde o mladé zahraniční turisty-studenty z Kanady ve věku 15 – 18 let a jejich doprovod, kteří do ČR přicestovali o den dříve z polského Krakowa. Celkem se jednalo o 15 lidí. Dle informací od přítomných záchranářů dotyční začali zdravotními obtížemi trpět ještě před příjezdem do Prahy. V hotelu došlo k jejich vrcholu. U nemocných na místě dominovalo zvracení, bolesti a křeče v břiše. Celá skupina čítala cca 50 osob. Dle doprovodu se u části z nich zdravotní potíže objevily již v Polsku a do 24 hodin odezněly.  

FOTO č. 1: mapa oblasti, kde se pražští hygienici účastnili zásahu pražské zdravotnické záchranné služby  

Zdroj: mapy. cz

Přesto, v rámci předběžné opatrnosti, došlo k transportu nemocných do tří pražských zdravotnických zařízení – Nemocnice Na Bulovce, Ústřední vojenské nemocnice a Fakultní nemocnice v Motole. Za účelem zjištění přesnější diagnostiky onemocnění hygienici u vybraných pacientů domluvili ve zdravotnických zařízeních odběr vzorků.  

Nemocní byli do doby odvozu do nemocnic od zbytku skupiny izolováni. Přítomní zaměstnanci HSHMP na místě zásahu domluvili s vedením hotelu realizaci preventivních protiepidemických opatření spočívajících v důkladné plošné dezinfekci celé jídelny včetně stolů a židlí, přilehlého společného WC, výtahu, chodeb hotelu a  pokojů nemocných účinným dezinfekčním prostředkem. Hygienici zaměstnance upozornili na nutnost správného ředění a používání ochranných osobních prostředků včetně ústenky. Zvýšená  dezinfekce bude v hotelu nadále prováděna podle pokynů HSHMP. Dnes ráno byla v hotelu provedena kontrola stanovených protiepidemických opatření.  

FOTO č. 2:letecký snímek oblasti  


Zdroj: mapy.cz

 V Praze 29. 4. 2019  
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP

 

Zdroj: HSHMP