Bezpečnost potravin

Pražští hygienici vysvětlovali pravidla a rizika stravování na jednorázových kulinářských akcích

Vydáno: 22. 6. 2018
Autor: HSHMP

Informace HSHMP o průběhu přednášky pro laickou i odbornou veřejnost, včetně prezentace a pokynů EK.

Další ze zajímavých, pravidelných prezentací pro širokou veřejnost uspořádala Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) 13. června 2018. Tentokrát na důležité téma „Hygienická pravidla a rizika jednorázových akcí“. Jedním z úkolů HSHMP, jakožto místně a věcně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v Praze, je v souladu s právními předpisy provádění státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu a dodržování příslušných právních předpisů z hlediska ochrany zdraví spotřebitelů. Jedná se především o kontrolu bezpečnosti potravin a pokrmů.

V rámci své činnosti HSHMP klade velký důraz na osvětu nejen mezi spotřebiteli, ale i podnikateli. Proto také pořádá pro laickou i odbornou veřejnost pravidelné přednášky a jiné vzdělávací akce. Do zasedacího sálu HSHMP v budově ředitelství v Rytířské ulici v Praze 1 na zmiňovanou přednášku dorazilo více než 30 zájemců.

Dodržování správné výrobní a hygienické praxe je v případě pořádání jednorázových akcí vysoce důležité. Jednorázové akce jsou z pohledu hygieniků takové akce, které trvají zhruba od jednoho do tří dnů, dochází na nich k jednoduché úpravě pokrmů a povětšinou se konají ve venkovním prostředí.  

FOTA č. 1 – 3:  ilustrační příklady jednorázových akcí v Praze

   

 

 
Zdroj: HSHMP    

Účastníci přednášky získali detailní informace o povinnostech organizátorů jednorázových akcí a prodejců. Část přednášky se zaměřila na otázky přepravy a skladování potravin. Důležitý bod představoval výklad správné přípravy a výdeje pokrmů. Přítomné hygieničky dále ozřejmily nutnost a důvody zajištění dostatečných podmínek pro dodržování osobní hygieny. Při pořádání jednorázových akcí je zvlášť důležité dbát na správnou manipulaci a přípravu potravin. Jde totiž o nejúčinnější způsob prevence možných zdravotních rizik pro konzumenty a spotřebitele. Účastníci byli proto seznámeni s nejčastějšími onemocněními, která mohou v důsledku nedodržování vyžadovaných pravidel nastat. Výklad doplnil výčet právních předpisů, které je nutné dodržovat i příklady správné a špatné praxe.

► Za účelem zvýšení dostupnosti potřebných informací a v rámci úsilí o zlepšování osvěty u pořadatelů jednorázových akcí zpracovala HSHMP k danému tématu UCELENOU PREZENTACI, která je k dispozici široké veřejnosti (pdf;4,50 MB)

► Důležitá ustanovení obsahuje také dokument „Pokyny pro provádění některých ustanovení nařízení (ES) 852/2004 o hygieně potravin“ (pdf, 525 kB) – dokument je dostupný i přímým linkem na internetové stránky EK

 

V Praze 21. 6. 2018
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP 

 
Zdroj: HSHMP