Bezpečnost potravin

Pražští hygienici v srpnu nezaháleli: provedli 141 kontrol podniků poskytujících stravovací služby

Vydáno: 30. 9. 2022
Autor: HSHMP

Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) i v měsíci srpnu pokračovala v průběžných kontrolách podniků poskytujících stravovací služby jako jsou restaurace, bary, kavárny. V praxi se totiž pražští hygienici nadále setkávají s celou řadou pochybení. V srpnu takových kontrol provedli 141, při kterých 31 přestupků proti správné hygienické praxi dosáhlo takové úrovně, že bylo nutné přistoupit k udělení finančních sankcí. Jejich celková výše za srpen 2022 dosáhla částky 179.000,- Kč. Třikrát hygienici nařídili sanitaci provozovny a jednou likvidaci pokrmů.

V kontrolní činnosti hygienikům významně pomáhá také veřejnost svými podněty. V srpnu jich HSHMP obdržela hned 17, na  jejichž základě provedla v konkrétních provozovnách detailní kontroly. Nejvíce stížností od lidí v srpnu směřovalo k nedostatečné provozní hygieně.

Podnětů ohledně zdravotních obtíží po požití pokrmů ve stravovacích zařízení přišlo za srpen 11, oprávněnost se ukázala v 7 případech.

Konkrétní příklady zjištěných pochybení přibližuje dále v tomto příspěvku obrazová dokumentace.

Tabulky: k výši udělovaných finančních sankcí, počtu prováděných kontrol

Zdroj dat: HSHMP

Při kontrolní činnosti za měsíc srpen patřila mezi nejčastější zjištění následující pochybení:

  • nedostatky v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací;
  • nedostatky v provozní hygieně;
  • nedostatky ve skladování a v označování rozpracovaných pokrmů;
  • nedostatky v dodržování postupů na zásadách HACCP.


Graf č. 1: 
kontroly podniků, poskytujících stravovací služby, v srpnu 2022 podle typu provozoven
Zdroj dat: HSHMP

Graf č. 2: Kontroly podniků, poskytujících stravovací služby, v srpnu 2022 podle četnosti zjištěných závad
Zdroj dat: HSHMP

OBRAZOVÁ FOTODOKUMENTACE KONKRÉTNÍCH POCHYBENÍ NĚKTERÝCH PRAŽSKÝCH PODNIKŮ, POSKYTUJÍCÍCH STRAVOVACÍ SLUŽBY, V SRPNU 2022

Foto č. 1: nedostatky v provozní hygieně – znečištěné zařizovací předměty a nečistoty na podlaze ve stánku
Zdroj: HSHMP

Foto č. 2: nedostatečná čistota podlahy
Zdroj: HSHMP

Fota č. 3-4: nedostatečná čistota chladicích zařízení
Zdroj: HSHMP

Zdroj: HSHMP

Foto č. 5: nesourodé skladování potravin – skladování syrového masa s tepelně opracovaným masem
Zdroj: HSHMP

Foto č. 6: nesourodé skladování potravin – skladování syrových vajec v papírových prokladkách společně se zeleninou
Zdroj: HSHMP

Fota č. 7-8: nedostatky ve skladování hotových pokrmů – pokrmy skladované v nevhodných nádobách, nezakryté a neoznačené a v chladících zařízeních s nedostatečnou provozní hygienou
Zdroj: HSHMP

Zdroj: HSHMP

Přehled v srpnu 2022 HSHMP kontrolovaných provozoven

V Praze 29.9.2022

HSHMP, odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Zdroj: HSHMP