Bezpečnost potravin

Pražští hygienici v červenci 2022: 124 kontrol v provozovnách poskytujících stravovací služby

Vydáno: 12. 8. 2022
Autor: HSHMP

Výsledky kontrol HSHMP

Ani v červenci letošního roku kontrolní zaměstnanci Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) nepolevili v pravidelných kontrolách podniků poskytujících stravovací služby, jakými jsou stánky, kavárny či restaurace. Kontrolní poznatky z některých provozoven totiž ukazují, že ve státním zdravotním dozoru není možné polevit ani na chvilku. Letos v červenci tak pražští hygienici provedli 124 kontrol. Ve 24 případech dosahovaly prohřešky proti správné hygienické praxi takové úrovně, že muselo dojít k udělení finančních sankcí v celkové částce 110.800 korun. Dva méně závažné přestupky hygienici vyřešili domluvou, jednou vydali napomenutí.

Závad a špatných postupů si v jednotlivých provozovnách všímají samotní zákazníci. Jen v červenci HSHMP od veřejnosti obdržela 14 podnětů ke kontrole konkrétních provozoven.
Nejzávažnější však bývají podněty na podezření zdravotních obtíží po konzumaci pokrmu v konkrétních provozovnách. Takových upozornění jen v červenci na HSHMP přišlo 10. Šestkrát se tyto podněty ukázaly jako oprávněné, což je více než polovina z obdržených oznámení.
Konkrétní poznatky z porušení předpisů v oblasti bezpečné a správné hygienické praxe v některých provozovnách dokumentuje šest fotografií na konci této informační zprávy.

Graf č. 1:

Zdroj dat: HSHMP

Graf č. 2:

Zdroj dat: HSHMP


Průběžné kontrolní statistky na úseku hygieny výživy v Praze v roce 2022

Zdroj dat: HSHMP-stav ke dni 31.7.2022Zdroj dat: HSHMP-stav ke dni 31.7.2022


FOTOGRAFIE Z NĚKTERÝCH PROVOZOVEN S VYOBRAZENÍM KONKRÉTNÍCH POCHYBENÍ:

Foto č. 1 – nedostatky v provozní hygieně – nečistoty na podlaze ve stánku

Zdroj: HSHMP

Foto č. 2 – nedostatečná čistota technologického zařízení – napálené těsto na tyčích pro výrobu trdelníku

Zdroj: HSHMP

Foto č. 3 – nedostatečná čistota akumulačního zákrytu nad tepelnými zdroji – úkapy mastnoty, které mohou kontaminovat připravované pokrmy

Zdroj: HSHMP

Foto č. 4 – 5 – skladováno v chladícím zařízení v kuchyni restaurace – knedlíky s plísní

Zdroj: HSHMPZdroj: HSHMP

Foto č. 6 – nedostatečná čistota chladícího zařízení

Zdroj: HSHMP

Přehled v červenci 2022 v Praze kontrolovaných provozoven poskytujících stravovací služby

 

V Praze 12.8.2022
HSHMP, odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Zdroj: HSHMP