Bezpečnost potravin

Pražští hygienici školí zaměstnance dětských skupin

Vydáno: 25. 10. 2019
Autor: HSHMP

Školení bylo zaměřeno na hygienické požadavky v oblasti provozování stravovacích služeb pro děti a mládež.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se pravidelně podílí na zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti personálu pražských dětských skupin. Dne 16. 10. 2019 odborní zaměstnanci HSHMP uspořádali ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin školení hygienického minima pro zhruba 40 pracovníků dětských skupin ze všech městských částí Prahy. Jednalo se o jednu z akcí v rámci pravidelných, bezplatných seminářů pro odbornou i laickou veřejnost, které HSHMP v průběhu roku pořádá.

 

 

Podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a s tím spojený výkon veřejné správy jsou stanoveny v zákoně č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí je aktuálně v Praze evidováno 179 dětských skupin, což představuje druhý největší počet v ČR. Více dětských skupin je evidováno pouze ve Středočeském kraji – 189.

HSHMP jakožto místně a věcně příslušný kontrolní orgán vykonává také v těchto zařízeních státní zdravotní dozor. Dětská skupina ve většině případů nemá vlastní kuchyni, pouze vydává dovezenou stravu od jiného zařízení stravování nebo podává dětem stravu od rodičů. Výdej pokrmů dětem v dětské skupině je z pohledu orgánů ochrany veřejného zdraví činností epidemiologicky závažnou, a tak i pro personál dětských skupin platí, že musí dodržovat zásady správné hygienické praxe. Pečující osoby musí zvládnout i základy osobní a provozní hygieny při manipulaci s potravinami.

Školení bylo zaměřeno na hygienické požadavky v oblasti provozování stravovacích služeb pro děti a mládež a zejména na časté prohřešky, které hygienici řeší ve stravovacích provozech, tj. na důsledné dodržování osobní a provozní hygieny.

FOTO č. 1: pohled do zasedací místnosti HSHMP, kde školení probíhalo, pracovníky dětských skupin školila ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Ing. Anna Füleová

 
Zdroj: HSHMP

Nedílnou součástí školení byl praktický nácvik zásad správné hygieny rukou. Cílem a snahou HSHMP bylo nabídnout zaměstnancům dětských skupin ucelenou informaci o významu dodržování zásad osobní hygieny a postupu správného mytí rukou, které účastníkům akce za pomocí UV lampy vysvětlovala Mgr. Ivana Průšová, vedoucí oddělení HDM pro pobočky Západ, Severozápad a Sever.

FOTO č. 2: kontrola pod UV lampou jasně prokázala zjevné nedostatky při mytí rukou


Zdroj: HSHMP

Bližší informace o dětských skupinách lze získat na webových stránkách:

http://www.detske-skupiny.cz/
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/detska-skupina-2269_2269_428_1.html

 

V Praze 25. 10. 2019

Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Zdroj: HSHMP