Bezpečnost potravin

Pražští hygienici si připomněli Světový den hepatitidy

Vydáno: 29. 7. 2022
Autor: HSHMP

Včera 28. 7. si hygienici připomněli Světový den hepatitidy.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) připomíná, že Světová zdravotnická organizace (dále jen “WHO”) v roce 2010 vyhlásila 28. červenec jako „Světový den hepatitidy“ na počest narození profesora Barucha Blumberga, který získal Nobelovu cenu za objev viru hepatitidy B. Smyslem této akce je zvýšit povědomí lidí o virových hepatitidách a připomenout, že tak obyčejná věc jako je hygiena rukou, je zcela zásadní v boji proti infekčním onemocněním.

Virová hepatitida (virový zánět jater) je nakažlivé onemocnění způsobené viry, které napadají jaterní tkáň. Rozlišujeme krátkodobé (akutní) infekce dlouhodobou infekci nazývanou chronická hepatitida, která může vést k život ohrožujícím komplikacím, jako jsou cirhóza (ztvrdnutí jater), selhání jater či rakovina jater. Rozlišujeme několik druhů hepatitid, a to podle viru, který způsobil virovou hepatitidu, způsobu přenosuzávažnosti a možných následků onemocnění. V ČR se vyskytují nejčastěji hepatitidy A a C, méně často jsou zastoupena onemocnění žloutenkou B a E. 

Podle cesty přenosu se liší hepatitidy A a E (VHA, VHE – přenáší se prostřednictvím kontaminovaných potravin, vody, znečištěnýma rukama) od hepatitid  B a C (VHB, VHC – přenáší se krví, tělními tekutinami a sekrety – čili je možné se nakazit při sexuálním kontaktu, při sdílení injekčních jehel nebo nedostatečné sterilizaci zdravotnických přístrojů a vybavení, v některých zemích při přenosu krevních derivátů, hepatitida B je přenosná i z matky na dítě během těhotenství či porodu), výskyt hepatitidy D je obvykle vázán na přítomnost viru VHB.

Hepatitidy A a B jsou preventabilní, je k dispozici bezpečná, dostupná a efektivní vakcína, proti zbývajícím typům viru zatím očkování není možné. Hepatitidy B a C bohužel mají tendenci zejména při neléčeném onemocnění přecházet do chronické formy, která může mít za následek v časovém horizontu více let cirhózu jater nebo vznik hepatocelulárního karcinomu (nádoru). Léčba hepatitid je tedy velmi důležitá jak pro jednotlivce z hlediska rizik chronicity, tak pro společnost z hlediska ochrany před dalším šířením choroby. Bohužel většina nemocných o svém onemocnění neví.

Včasný záchyt hepatitid vede k rychlému zahájení účinné léčby a dává velkou šanci na úplné vyléčení. HSHMP dlouhodobě doporučuje zájemcům zvážit možnost očkování proti virové hepatitidě A a B, zejména je lze doporučit osobám zaměstnaným v potravinářství. V rámci prevence výskytu hepatitid HSHMP upozorňuje na nutnost pečlivě dodržovat pravidla osobní hygieny, nekonzumovat potraviny a vodu z neověřených či nedůvěryhodných zdrojů, a to zejména při cestování a vyvarovat se rizikového chování, tedy hlavně nitrožilního užívání drog se sdílením injekčních jehel a stříkaček. Vhodnou příležitostí, kdy  lidé mohou zdarma zjistit, zda případně hepatitidou B a C netrpí, nabízí každoročně v listopadu konaná akce Evropský týden testování na HIV a žloutenky

Detailní informace o hepatitidách obsahuje osvětový leták Státního zdravotního ústavu “HEPATITIDY, ŽLOUTENKY…▪zdroj onemocnění▪inkubační doba▪léčba▪prevence▪výskyt  pdf; 600 kb


FOTO č. 1:
 ilustrační obrázek

V prevenci žloutenky A sehrává stěžejní roli důsledná hygiena rukou, tzn. nutnost umývat si ruce teplou vodou a mýdlem po každé návštěvě toalety a vždy před jídlem. Virus se totiž vylučuje stolicí. Důležité  je vyvarovat se konzumace potravin neumytýma rukama, protože virus žloutenky A do těla vniká ústy, a to právě při konzumaci potravin nečistýma rukama. Ruce je důležité umývat rovněž po návratu z venku domů i před každým jídlem. Zdůrazňovat mytí rukou je z pohledu hygienika potřeba stále dokola. Nedoporučuje se současně konzumace syrových salátů, zeleniny a ovoce, pokud nejsou řádně omyty, případně oloupány. V případě, že k řádné hygieně rukou není k dispozici pitná voda a mýdlo, je možné použít příruční desinfekci, kterých je dnes k dostání na trhu nespočet. Je nutné nezapomínat na to, že možné riziko se může skrývat i na madlech košíků v obchodních domech nebo na držadlech v prostředcích hromadné dopravy. 

FOTO č. 2: ilustrační obrázek

Téma letošního Světového dne hepatitidy 2022

Podle WHO svět v současnosti čelí novému propuknutí nevysvětlitelné akutní hepatitidy postihující děti. WHO spolu s vědci a tvůrci politik v postižených zemích pracují na pochopení příčiny této infekce, která zřejmě nepatří k žádnému z 5 známých typů virů hepatitidy: A,B,C,D a E. Ohnisko se zaměřuje na tisíce akutních virových hepatitid, které se každoročně vyskytují u dětí, dospívajících a dospělých. Většina akutních infekcí hepatitidy způsobuje mírné onemocnění a dokonce zůstává neodhaleno. Ale v některých případech mohou vést ke komplikacím a být fatální.

Jen v roce 2019 došlo na celém světě k 78 000 úmrtím v důsledku komplikací akutních infekcí hepatitidy A až E.

Globální úsilí upřednostňuje odstranění infekcí hepatitidy B, C a D. Na rozdíl od akutní virové hepatitidy způsobují tyto 3 infekce chronickou hepatitidu, která trvá několik desetiletí a vyvrcholí více než 1 milionem úmrtí ročně na cirhózu a rakovinu jater. Tyto 3 typy chronických hepatitid jsou zodpovědné za více než 95 % úmrtí na hepatitidu.

WHO poukazuje, že i když jsou dispozici poznatky o hepatitidách a nástroje k diagnostice, léčbě a prevenci chronické virové hepatitidy, tyto služby jsou často mimo dosah komunit a někdy jsou dostupné pouze v centralizovaných/specializovaných nemocnicích.

V rámci letošního Světového dne hepatitid proto WHO zdůrazňuje potřebu přiblížit péči o nemocné s hepatitidou zdravotnickým zařízením primární péče a komunitám tak, aby lidé měli lepší přístup k léčbě a péči bez ohledu na to, jaký typ hepatitidy mají.

WHO si klade za cíl dosáhnout odstranění hepatitidy do roku 2030. Aby tento cíl mohl být reálný, WHO vyzývá země světa k dosažení konkrétních cílů:

● snížit nové infekce hepatitidy B a C o 90%;
● snížit počet úmrtí souvisejících s hepatitidou na jaterní cirhózu a rakovinu o 65%;
● zajistit, aby bylo diagnostikováno alespoň 90% lidí s virem hepatitidy B a C;
● dosáhnout, aby nejméně 80 % oprávněných osob dostalo vhodnou léčbu.

Další zajímavé informace ke Světovému dni hepatitidy

WHO International World Hepatitis day 2022 (who.int)
ECDC World Hepatitis Day 2022 (europa.eu)

V Praze 28. 7. 2022
Hygienická stanice hlavního města Prahy


Zdroj: HSHMP