Bezpečnost potravin

Pražští hygienici se ve středu 30. května 2023 zúčastní Dne zdraví pořádaného městskou částí Praha 1 a Nemocnicí Na Františku

Vydáno: 16. 5. 2023
Autor: HSHMP

K účasti je zvána široká veřejnost, program bude probíhat od 13 do 16 hodin.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) bude ve středu 30. května 2023 odpoledne aktivním účastníkem Dne zdraví, jehož pořadatelem je městská část Praha 1 společně s Nemocnicí Na Františku. Program připravovaný pro širokou veřejnost proběhne v době od 13 do 16 hodin v areálu Nemocnice Na Františku na adrese Na Františku 847/8, Praha 1.

Kromě HSHMP jsou dalšími partnery této osvětově – preventivní události Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Policie České republiky a Správa služeb hlavního města Prahy.

HSHMP v rámci programu účastníkům nabídne následující aktivity:

  • nácvik mytí rukou s kontrolou pod UV lampou
  • “alkoholické” brýle simulující mírnou opilost
  • onkologickou prevenci nádorů varlat: nácvik samovyšetřovacích technik na modelu

HSHMP všechny potenciální zájemce na Den zdraví v areálu Nemocnice Na Františku srdečně zve! 🙂

V Praze 12. 5. 2023
Hygienická stanice hlavního města Prahy

Zdroj: HSHMP