Bezpečnost potravin

Pražští hygienici se připojují ke Světovému dni diabetu

Vydáno: 14. 11. 2019
Autor: HSHMP

Světový den diabetu připadá na 14. listopad

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, připomíná široké veřejnosti, že dnešek, 14. listopad, je dnem mimořádně významné preventivně – osvětové události: „Světovým dnem diabetu“ (World Diabetes Day – WDD). Podnět na připmomínání tohoto dne byl vytvořen v roce 1991 Mezinárodní federací pro diabetes (International Diabetes Federation) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v reakci na rostoucí obavy z ohrožení zdraví, které představuje cukrovka.  WHO zvolila datum 14. listopadu jako upomínku na narození F. G. Bantinga, který spolu CH. H. Bestem objevili v roce 1921 inzulín.  V roce 2007 bylo přijato Modré kruhové logo, které je globálním symbolem pro povědomí o cukrovce a symbolizuje jednotu globální diabetické komunity v reakci na epidemii diabetu. 

 

Kampaň „Světový den diabetu“ se každý rok zaměřuje na jednoúčelové téma, které trvá jeden nebo více let. Letošní tématem WDD je Rodina a cukrovka. Důvodů je hned několik. Při celkovém počtu diabetiků na světě (asi 425 milionů) již tato nemoc statisticky zasahuje do života každé rodiny. Rodina je také nezastupitelná v každodenní péči o cukrovku, protože pokud ti nejbližší diabetika podporují, dosahuje lepších výsledků v léčbě. Na celou rodinu také většinou dopadá finanční zátěž léčby diabetu. V mnoha zemích spotřebují náklady na injekce inzulinu a každodenní kompenzaci až polovinu průměrného příjmu celé rodiny. A je to opět rodina, kde získáváme často celoživotní přístup ke stravování, k pohybové aktivitě nebo k vlastnímu zdraví, což může později přispět ke vzniku diabetu 2. typu, nebo jej naopak odvrátit.  

Fotografie č. 1: ilustrační obrázek 

Co je cukrovka?

Diabetes mellitus neboli cukrovka je onemocnění, při kterém lidský organismus není schopen udržet koncentraci krevního cukru v běžných mezích. 

Tři hlavní typy diabetu 

Diabetes 1. typu Diabetes 2. typu Gestační diabetes
• Rizikové faktory: diabetes v rodinné anamnéze, genetika, infekce a další vlivy prostředí

• Rizikové faktory:

nadměrná tělesná hmotnost, fyzická inaktivita, špatná výživa, genetika, diabetes v rodinné anamnéze, dřívější anamnéza těhotenské cukrovky a vyšší věk

• Objevuje se během těhotenství
• Onemocnění se objevuje velmi náhle a je v současné době neléčitelné • Onemocnění může roky probíhat bez povšimnutí a bez diagnózy • Může vést k závažným zdravotním rizikům pro matku i pro dítě
• Bez inzulínu člověk s cukrovkou 1. typu zemře • Často lze zvládnout pomocí dietetických změn a zvýšenou fyzickou aktivitou. V některých případech je vyžadována medikace

• Onemocnění je spojeno se zvýšeným rizikem rozvoje diabetu 2. typu v pozdějším životě u matky i u dítěte

 

Diabetes v České republice 

V České republice podle údajů ÚZIS  prevalence pacientů s diabetem vykazuje stoupající tendenci z 804 987 (78 na 1 000 osob) pacientů v roce 2007 až na 929 945 (88 na 1 000 osob) v roce 2016.  Mezi pacienty převládá Diabetes mellitus II. typu (85 % v roce 2016) následovaný poruchou glukózové tolerance – Diabetes mellitus typu I. 

Studie z různých částí světa prokázaly, že změna životního stylu s fyzickou aktivitou a zdravou výživou může oddálit nebo zabránit nástupu diabetu 2. typu. 

Moderní životní styl se vyznačuje fyzickou nečinností a dlouhým sedavým obdobím, proto je podstatné udržovat si přiměřenou tělesnou hmotnost, být fyzicky aktivní, jíst zdravou stravu a vyhnout se užívání tabáku.  

Jak již bylo zmíněno, cílem kampaně je upozornit veřejnost na toto celoživotní onemocnění a motivovat ke zdravému způsobu života. Vzhledem k tomu, že nejvíce  pacientů má diabetes 2. typu, který souvisí s nezdravým životním stylem, konají se dnes v mnoha zemích osvětové akce. Na mnoha místech bude probíhat bezplatné měření cukru v krvi a další zdravotní testy nebo konzultace s odborníky s cílem odhalit případné zdravotní potíže včas. Dnes, ve čtvrtek 14. listopadu 2019, například v Praze 2 na Karlově náměstí probíhá akce „Poznejte příznaky cukrovky“. 

 

Bližší podrobnosti k akci:  

https://dendiabetu.cz/  

http://m.praha2.cz/Svetovy-den-diabetu.html  
 

Poznej riziko cukrovky – lze si udělat test: 

https://dendiabetu.cz/test/

 

Bližší podrobnosti: 

https://dendiabetu.cz/pochod-proti-diabetu/ 
 

Osvětové materiály na téma diabetes, strava a pohyb: 

https://worlddiabetesday.org/ 

https://www.idf.org/ 

www.uzis.cz 

► http://www.szu.cz/publikace/14-listopad-svetovy-den-diabetu  

►  plakát – SZU – Světový den diabetu 1  

plakát – SZU – Světový den diabetu 2  

plakát – SZU – Jsme nejtlustší z celé Evropy  

plakát SZU – Každý krok se počítá  

plakát SZU – Každý krok se počítá – 1

 

Cukrovka je podle WHO častou příčinou slepoty, selhání ledvin, infarktů, mnohdy musejí kvůli ní lidé podstoupit amputaci dolní končetiny.  

Diabetes je onemocnění známé přes 3000 let, ale až do počátku 20. století na něj lidé běžně umírali. Teprve v roce 1921 se kanadskému lékaři Fredericku Bantingovi, jemuž pomáhal student medicíny Charles Best, podařilo izolovat inzulin, látku odpovědnou za regulaci cukru v krvi. První synteticky vyrobený inzulin se začal používat v polovině 60. let minulého století. 

V Praze 14. 11. 2019  

Ing. Katarína Ballová
referentka podpory zdraví a zdravotní politiky – Kancelář ředitele HSHMP 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí

Zdroj: HSHMP