Bezpečnost potravin

Pražští hygienici se připojují ke kampani doporučující uvážlivé a zodpovědné užívání antibiotik

Vydáno: 20. 11. 2019
Autor: HSHMP

Informace a doporučení HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se aktivně připojuje k aktivitám souvisejícím s Evropským antibiotickým dnem, který připadá na den 18. listopadu. V posledních letech dochází v mnoha evropských zemích k nadměrnému a mnohdy zbytečnému užívání antibiotik, což ve svém důsledku vede ke snižování jejich účinnosti. Cílem všech aktivit, které probíhají v souvislosti s Evropským antibiotickým dnem, je veřejnosti připomenout nejen nezastupitelný význam antibiotik v léčbě infekčních nemocí, ale zároveň upozornit na fakt, že jejich nadměrné, případně nedůvodné užívání způsobuje vznik rezistence některých bakterií vůči antibiotikům. V České republice je hlavním iniciátorem kampaně Centrální koordinační skupina Národního antibiotického programu (CKS NAP) při Státním zdravotním ústavu. Akci podporuje také Ministerstvo zdravotnictví ČR.  

Dle informací publikovaných Centrem epidemiologie a mikrobiologie SZÚ, celosvětově každý rok zemře 700.000 lidí v důsledku antimikrobiální rezistence. Do roku 2050 toto číslo může dosáhnout 10 milionů úmrtí, to znamená každé 4 minuty jedno úmrtí. Jeden z nejcennějších lékařských prostředků dnešní doby je v ohrožení. Pokud chceme zachovat účinnost antibiotik, musíme jednat globálně. Na společné akci se musí podílet vnitrostátní orgány, mezinárodní organizace, jako jsou WHO a OSN, veterinární, zemědělské, environmentální i zdravotnické organizace, farmaceutický průmysl, pracovníci ve zdravotnictví i občanská společnost zastoupená zainteresovanými organizacemi.  

Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně také pokládá téma antibiotické rezistence za jednu z největších hrozeb pro bezpečnost pacientů v nemocnicích. Bakterie odolné vůči antibiotikům se staly nevítanou, ale již běžnou součástí nemocničního prostředí, zvyšují nemocnost, prodlužují průměrnou délku pobytu v nemocnici a zvyšují úmrtnost pacientů. Přehnané a nevhodné používání antibiotik urychluje vznik a šíření rezistentních bakterií. Tyto pak mohou vyvolat infekce i u jedinců, kteří antibiotika nikdy neužívali. Existuje řada studií, dokazujících, že uvážlivé používání antibiotik může vývoj rezistentních baktérií zpomalit či dokonce zastavit.  

I pražská Nemocnice Na Homolce (NNH) návštěvníky svých internetových stránek v dané souvislosti upozorňuje, že nesprávným užíváním antibiotik lidé mohou nejen ohrozit vlastní léčbu, ale i napomoci původci vlastní nemoci vytvořit si proti tomuto léku odolnost (rezistenci). A nehovoříme zde jen nutnosti dodržet předepsané dávky, jejich rozestupy a celkovou délku léčby, ale i o užívání ve vztahu ke stravě a nápojům a kombinování s ostatními užívanými léky a doplňky stravy. Aby mohl jakýkoli lék správně účinkovat, je třeba dodržovat pokyny uvedené v příbalovém letáku. 

Důležitá je i péče o střevní mikroflóru 

Nezapomínejte také pečovat o své střevní bakterie, jsou velmi důležitou součástí vašeho imunitního systému. To, že je antibiotika mohou usmrtit a způsobit vám tak nepříjemné zažívací problémy, tuší dnes už asi každý. Střevní bakterie pro vás vyrábějí i řadu vitamínů (B12, K) a např. nedostatek vitamínu K může ovlivnit léčbu warfarinem. 

Pro jednodušší orientaci pro vás NNH připravila tabulku se stručným přehledem nejčastěji předepisovaných antimikrobiálních léčiv (zdroj: Databáze lékových interakcí, DrugAgency, a.s.). 


OSVĚTOVÉ MATERIÁLY:

plakát „Antibiotika nejsou bonbóny!“ (pdf; 1,32 MB)
plakát „Pomozte zachovat účinnost antibiotik pro sebe a své děti“ (pdf; 1,63 MB)
plakát „Antibiotika nepůsobí pro nachlazení a chřipce 1“ (pdf; 644 kB)
plakát „Antibiotika nepůsobí pro nachlazení a chřipce 2“ (pdf; 1,17 MB)

plakát „Antibiotická politika v datech“ (png; 900kb)

 

 V Praze 18. 11. 2019

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP

Zdroje:
http://www.szu.cz/ 
http://www.homolka.cz/
https://iweb3.fnusa.cz/

 

Zdroj článku: HSHMP