Bezpečnost potravin

Pražští hygienici připomínají význam Světového dne zdraví

Vydáno: 7. 4. 2021
Autor: HSHMP

7. duben je každoročně oslavován jako Světový den zdraví.

7. duben je významný den k připomenutí důležitosti péče o naše zdraví. V tento den byla v roce 1950 založena Světová zdravotnická organizace (WHO) a v návaznosti na tuto událost je 7. duben každoročně oslavován jako Světový den zdraví. Hygienická stanice hlavního města Prahy se k tomuto bezesporu výjimečnému dni připojuje a přibližuje jeho význam široké veřejnosti.

 

Heslo letošního Světového dne zdraví je „Let’s build a fairer, healthier world for everyone“  – Vybudujme spravedlivější a zdravější svět pro každého.

V dnešní době pandemie Covid-19 si většina z nás uvědomuje hodnotu zdraví mnohem více než kdy předtím, ať už na úrovni jedince či celé společnosti. Pandemie Covid-19 podkopala nedávné zisky v oblasti zdraví, zatlačila více lidí do chudoby a nedostatku a prohloubila sociální a zdravotní nerovnosti. WHO v rámci celoroční celosvětové kampaně vyzývá k aktivitám na odstranění nerovností v oblasti zdraví s cílem spojit lidi a vybudovat spravedlivější a zdravější svět. Kampaň zdůrazňuje zásadu WHO, že naplňování nejvyšší dosažitelné úrovně zdraví je jedním ze základních práv každé lidské bytosti bez rozdílu rasy, náboženství, politického přesvědčení, ekonomického či sociálního stavu.

Nespravedlnosti v oblasti zdraví se dá předcházet strategiemi, které věnují větší pozornost zvyšování rovnosti v oblasti zdraví, zejména u nejzranitelnějších a marginalizovaných skupin. Onemocnění Covid-19 tvrdě zasáhlo všechny země, ale jeho dopad byl nejtvrdší na ty komunity, které již zranitelné byly, které jsou více vystaveny nákaze, které mají menší pravděpodobnost přístupu ke kvalitním zdravotnickým službám a je u nich pravděpodobnější, že pocítí nepříznivé důsledky v souvislosti s opatřeními zavedenými k potlačení pandemie.

Proto Světová zdravotnická organizace vyzývá vedoucí představitele států, aby zajistili, že v rozhodovacích procesech budou v popředí nejzranitelnější komunity a že všichni budou mít životní a pracovní podmínky, které budou přispívat k dobrému zdraví. Zároveň WHO apeluje na monitoring nerovností v oblasti zdraví a zajištění přístupu ke kvalitním zdravotnickým službám v závislosti na potřebách a hodnotách jednotlivých komunit.

Důležitý bod, který nesmíme opomenout v rámci Světového dne zdraví, je prevence. Na prevenci, preventivní lékařská vyšetření či samovyšetření, která jsou nedílnou součástí péče o naše zdraví, nesmíme zapomínat ani v této nelehké době.

V České republice jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny všeobecné preventivní prohlídky (1x za dva roky), gynekologické preventivní prohlídky (každoročně pro ženy od 15 let), stomatologické prohlídky (2x ročně). Od určitého věku jsou také plně hrazené screeningové programy zhoubných nádorů, screening nádorů prsu (od 45 let 1x za dva roky), screening nádorů tlustého střeva a konečníku (od 50 do 55 let 1x ročně, od 55 let 1x za dva roky), screening nádorů děložního hrdla (od 15 let 1x ročně). Využijte tato vyšetření k předcházení závažných onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná.

Připojte se i Vy k oslavě Světového dne zdraví a udělejte ve středu 7.4.2021 něco pro své zdraví!

Například se můžete zcela zdarma zúčastnit webináře organizovaného Státním zdravotním ústavem právě u příležitosti Světového dne zdraví, který se uskuteční ve středu 7. 4. 2021 od 16:00 do 19 hodin. Registrace na tuto akci možná zde.

V Praze 6. 4. 2021

Bc. Kateřina Tmějová
odborný rada podpory zdraví a zdravotní politiky

Zdroj: HSHMP