Bezpečnost potravin

Pražští hygienici připomínají Světový den osteoporózy

Vydáno: 22. 10. 2019
Autor: HSHMP

Zvyšující se počet nemocných osteoporózou poukazuje na důležitost osvěty veřejnosti o možnostech prevence a léčby této nemoci.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) připomíná, že na 20. října připadá SVĚTOVÝ DEN OSTEOPORÓZY. Výskyt osteoporózy má značně stoupající trend, který je vysvětlován zvyšováním průměrného věku populace a současně podporován následky moderního způsobu života. Zvyšující se počet nemocných osteoporózou poukazuje na důležitost osvěty veřejnosti o možnostech prevence a léčby této nemoci. Diagnóza bývá často stanovená až při náhodném rentgenovém vyšetření nebo náhlé zlomenině. Objevit se dá pomocí denzitometrického vyšetření. Jde o bezbolestné vyšetření, v rámci kterého se ověřuje hustota kostní tkáně a množství minerálů v těle pomocí slabého rentgenového záření. Nejčastěji se ke kontrole využívá bederní páteř a horní část stehenní kosti. Neléčená osteoporóza vede k mnoha komplikacím. Nejzávažnější z nich je zlomenina krčku stehenní kosti. Když se nemoc včas zjistí, lze zhoršování kvality kostí předejít. Pokud vyšetření potvrdí zrychlený úbytek kostní hmoty, jsou účinné léky, které řídnutí kostí zastaví, případně i přispějí k vytváření nové kostní hmoty.  

Co je to osteoporóza?

Osteoporóza, neboli řídnutí kostí, je chronické, postupující onemocnění kostry. Charakterizované je úbytkem kostní hmoty a poruchami stavby kosti s následným zvýšením jejich křehkosti a zvýšeným rizikem zlomenin. Vytváří se stav nerovnováhy mezi novotvorbou kostní hmoty a jejím úbytkem, což má za následek vznik zlomenin bez předchozího úrazu nebo po malém úrazu.

Tento stav je nejčastěji způsoben nedostatkem vápníku, vitaminu D, pohlavních hormonů a zvýšeným odbouráváním kostní tkáně při nedostatku fyzické zátěže.

Charakteristickým rysem osteoporózy je její pomalý a často bezpříznakový vývoj. Toto onemocnění je někdy dlouhou dobu bezbolestné nebo se může projevovat jen pobolíváním v zádech a až první zlomeniny vedou k jeho diagnostikování. Ačkoli se týká všech osob zejména vyššího věku, je již v povědomí veřejnosti známo, že nejrizikovější skupinu pro časný vznik osteoporózy tvoří ženy po menopauze z důvodu snížení hladiny hormonů v těle.

Koho ohrožuje osteoporóza:

Jak již bylo zmíněno výše, osteoporóza nejvíce ohrožuje osoby vyššího věku, především ženy po menopauze, dále jsou ohroženy osoby s nízkou tělesnou hmotností, s malou fyzickou zátěží, kuřáci, konzumenti nadměrného množství alkoholu, lidé s rodinným výskytem osteoporózy, pacienti užívající pravidelně některé léky (např. glukokortikoidy) či lidé trpící některými onemocněními např. onemocněním ledvin, příštítných tělísek, celiakií nebo Crohnovou chorobou.  

Zásady v prevenci osteoporózy: 

» Pravidelnou pohybovou aktivitu s odpovídajícím zatížením
» Přijímat vyváženou stravu s dostatkem vápníku, vitaminu D, fosforu, hořčíku, vitaminu K, stopových prvků, bohatou na obsah zeleniny a ovoce
» Zajistit dostatečný příjem potravy, vyhnout se drastickým jednostranným dietám
» Omezit nadměrný přísun alkoholických nápojů, příjem soli v potravě
» Nekouřit

 

Prevence bývá zaměřována nejčastěji na ženy po menopauze. Jde však o prevenci sekundární. Primární prevence musí začínat v dětství a dospívání, neboť v tomto období se vytváří kostní tkáň a návyky životního stylu, které kvalitu kostí v průběhu života ovlivňují. Důležitý je pravidelný pohyb a dostatečný příjem vápníku a vitaminu D. K prevenci osteoporózy se doporučuje příjem 1000 miligramů vápníku denně. Ženám po menopauze Světová zdravotnická organizace stanovila doporučený denní příjem vápníku na 1300 miligramů.  

FOTO 1 a 2: Ilustrační fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osteoporózu lze rozeznat již v bezpříznakovém období, důležité je zhodnocení rizikových faktorů a časná indikace ke specializovanému vyšetření – tzv. kostní denzitometrie. Výsledky vyšetření a další klinické rizikové faktory možných zlomenin umožní stanovit prognózu onemocnění u konkrétního pacienta a zahájit časnou léčbu.  

 Osteoporóza – osvětový materiál Státního zdravotního ústavu

Osteoporóza tichý zloděj kostí  

Vápník a vitamin D v prevenci osteoporózy  

Vápník je důležitý v prevenci rozvoje osteoporózy a zároveň je i základním lékem ve všech léčebných režimech osteoporózy. Pokud nelze dosáhnout požadované hladiny vápníku stravou nebo při intoleranci mléčných výrobků je nutné jeho doplnění formou léčivých přípravků či doplňků stravy. Dávkování vápníku je individuální podle složení jídelníčku. Kvůli lepší vstřebatelnosti by jednotlivá dávka podaná v lékové formě neměla přesáhnout 500 mg. Vápník je lepší podávat navečer, protože se tak sníží noční zvýšená hladina parathormonu a tím se příznivě ovlivní odbourávání vápníku z kostí.  

Tabulka 1: Obsah vápníku v potravinách  

Doporučený příjem vápníku: děti: 210-800 mg/den, dospívající: 1300-1500 mg/den, dospělí do 50 let: 800-1000 mg/den, dospělí nad 50 let: 1200-1500 mg/den, těhotné a kojící ženy: 1200 mg/den.  

Zdroj: http://www.lekarnickekapky.cz/

 

Osteocentra pro Prahu a Středočeský kraj naleznete
http://www.osteo-liga.cz/index.php/liga-protti-osteoporoze/odborna-zastita/osteocentra

 

Preventivní aktivity v oblasti předcházení osteoporózy realizuje i pražská hygiena pro své zaměstnance  

HSHMP se od roku 2018 pyšní titulem „Podnik podporující zdraví“ a v rámci aktivit, které připravuje pro své zaměstnance, se mimo jiné věnuje i podpore pohybových aktivit,  a to v podobě zorganizovaných „Dnů zdraví“ s podtitulem „Aby záda neboleli“ vedených metodičkou SZÚ a cvičitelkou zdravotní tělesné výchovy, psychomotoriky a rytmické gymnastiky RNDr. Věrou Filipovou. A jak dobře víme, pravidelná pohybová aktivita patří k jedním se základních činitelů, které mohou předcházet, nebo zamezit progresy osteoporózy.  

Program konaný v období od 24.9. do 15.10. 2019 během tří samostatných lekcí pro jednotlivá pracoviště HSHMP měl velký úspěch.  

FOTO: pražští hygienici si během návodné lekce pod vedením RNDr. Věry Filipové s chutí protáhli záda  

Zdroj: HSHMP  

V Praze 18. 10. 2019  

Ing. Katarína Ballová
referent podpory zdraví a zdravotní politiky, Kancelář ředitele HSHMP  

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP  

Zdroj článku: HSHMP

 

Zdroje:
http://www.osteofound.org/
http://www.osteo-liga.cz/
http://www.szu.cz/publikace/mezinarodni-den-osteoporozy

Audio spot 

Audio spot
https://www.mojezdravi.cz/nemoci/osteoporoza-2055.html
https://www.ikem.cz/cs/osteoporoza-prevence-a-lecba/a-1998/

Osteoporóza – osvětové materiály Státního zdravotního ústavu
 Osteoporóza tichý zloděj kostí 

            

Přílohy