Bezpečnost potravin

Pražští hygienici připomínají: 4. únor je Světovým dnem boje proti rakovině

Vydáno: 3. 2. 2023
Autor: HSHMP

Informace a doporučení HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) upozorňuje širokou veřejnost na významnou událost v oblasti zdravotní prevence a politiky: 4. únor je již více než dvacet let připomínán jako Světový den boje proti rakovině. Tato akce patří mezi sjednocující celosvětové iniciativy, v jejímž rámci se svět zaměřuje na zvyšování všeobecného povědomí a informovanosti o rakovině, díky čemuž je pak možné zachraňovat životy lidí. Celosvětovou organizací zastřešující danou událost je Unie pro mezinárodní kontrolu rakoviny (UICC). K prvnímu vyhlášení došlo na odborné celosvětové konferenci v Paříži v roce 2000. 

Cílem tohoto dne je dále například propagace výzkumu, prevence, zlepšování služeb pacientům a motivace celého světa k pokrokům v léčbě. Při příležitosti Světového dne boje proti rakovině probíhají stovky až tisíce preventivně osvětových aktivit. 

Světový den boje proti rakovině 2023 je veden tématem „Uzavřete propast v péči“. Poukazuje na existující nerovnosti v přístupu k adekvátní zdravotní péči v různých částech světa. 

Téměř polovina všech celosvětových úmrtí na rakovinu – 4,45 milionu z více než devíti milionů v roce 2019 – je způsobena známými ovlivnitelnými rizikovými faktory, přičemž kouření, konzumace alkoholu a vysoký index tělesné hmotnosti (BMI) patří mezi první tři. Za vysokou mírou obezity stojí mimo jiné vysoká konzumace slazených nápojů a průmyslově zpracovaných potravin. UICC proto dává ke zvážení na úrovni národních států možnost zavedení určitých regulačních opatření v dané oblasti. 

Národní onkologický plán České republiky 2030
U nás schválila vláda na svém jednání 22. června 2022 Národní onkologický plán České republiky 2030 z dílny Ministerstva zdravotnictví. Jedná se o zastřešující dokument, který nastavuje budoucí rámec směřování oboru onkologie. Rakovina bude podle odhadů do roku 2035 nejčastější příčinou úmrtí v EU. V ČR je v současnosti celkově druhá po nemocích srdce a cév, u lidí do 65 let první. 

Vládou schválený dokument obsahuje opatření, která mají nádorům předcházet, odhalit je dříve a lépe je léčit. Český národní plán vychází z Evropského plánu boje proti rakovině, který vznikl v roce 2021. 

Každý rok je v ČR diagnostikováno 60.000 zhoubných nádorů, zhruba 28.000 lidí rakovině podlehne a léčených či vyléčených žije více než 700.000 lidí. Počty případů rostou. “Každý třetí občan České republiky v průběhu života onemocní některým typem nádorového onemocnění,” píše se v dokumentu. 

Informace a osvěta 

Osvětovým a popularizačním aktivitám s cílem preventivně působit na veřejnost právě v oblasti povědomí o onkologických onemocněních se v ČR věnuje celá řada neziskových organizací: 

Jednou z nejznámějších je Liga proti rakovině (LPR). U příležitosti Světového dne boje proti rakovině LPR ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E.P. pořádala v Praze letos 1. února seminář Nádory průdušek a plic. 

LPR na svých internetových stránkách mimo jiné přehledně popisuje možnosti prevence rakoviny v České republiceLPR provozuje také Nádorovou telefonní linku na čísle 224 920 935, která je v provozu každý pracovní den od 9 do 16 hodin. 

LPR zároveň každoročně v ČR organizuje v květnu Český den proti rakovině, vždy spojovaný s finanční sbírkou. V roce 2023 tento den připadá na středu 10. května. Hlavním tématem letošního již 27. ročníku bude problematika nádorů průdušek a plic včetně otázek prevence . Prostředky získané ze sbírky slouží dobré věci: boji proti rakovině – směřují na podporu nádorové prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických pracovišť. Sbírku symbolizuje květ měsíčku lékařského. 

Přehledné a srozumitelné informace o onkologických onemocněních, možnostech léčby i prevence lze najít také na internetových stránkách Informačního a edukačního centra Masarykova onkologického ústavu v Brně. Centrum obsluhuje také bezplatnou nádorovou telefonní linku na čísle 800 322 222, dovolat se je možné ve všedních dnech od 8 do 15 hodin.  

 
 

 

V Praze 2. 2. 2023
Hygienická stanice hlavního města Prahy

Zdroj: www.hygpraha.cz