Bezpečnost potravin

Pražští hygienici připomínají: 4. únor je Světovým dnem boje proti rakovině

Vydáno: 5. 2. 2024
Autor: HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) upozorňuje širokou veřejnost na významnou událost v oblasti zdravotní prevence a politiky: 4. únor je již více než dvacet let připomínán jako Světový den boje proti rakovině. Tato akce patří mezi sjednocující celosvětové iniciativy, v jejímž rámci se svět zaměřuje na zvyšování všeobecného povědomí a informovanosti o rakovině, díky čemuž je pak možné zachraňovat životy lidí. Celosvětovou organizací zastřešující danou událost je Unie pro mezinárodní kontrolu rakoviny (UICC). K prvnímu vyhlášení došlo na odborné celosvětové konferenci v Paříži v roce 2000.

Cílem tohoto dne je dále například propagace výzkumu, prevence, zlepšování služeb pacientům a motivace celého světa k pokrokům v léčbě. Při příležitosti Světového dne boje proti rakovině probíhají stovky až tisíce preventivně osvětových aktivit.

Rok 2024 je posledním rokem kampaně „Close the Care Gap“ _ “Odstraňme propast v péči”, která upozorňuje na významné nerovnosti, které přetrvávají po celém světě v dostupnosti a přístupu k základním onkologickým službám. Poukazuje na existující nerovnosti v přístupu k adekvátní zdravotní péči v různých částech světa.

Téměř polovina všech celosvětových úmrtí na rakovinu – 4,45 milionu z více než devíti milionů v roce 2019 – je způsobena známými ovlivnitelnými rizikovými faktory, přičemž kouření, konzumace alkoholu a vysoký index tělesné hmotnosti (BMI) patří mezi první tři. Za vysokou mírou obezity stojí mimo jiné vysoká konzumace slazených nápojů a průmyslově zpracovaných potravin

Národní onkologický plán České republiky 2030

U nás schválila vláda na svém jednání 22. června 2022 Národní onkologický plán České republiky 2030 z dílny Ministerstva zdravotnictví. Jedná se o zastřešující dokument, který nastavuje budoucí rámec směřování oboru onkologie. Rakovina bude podle odhadů do roku 2035 nejčastější příčinou úmrtí v EU. V ČR je v současnosti celkově druhá po nemocích srdce a cév, u lidí do 65 let první.

Vládou schválený dokument obsahuje opatření, která mají nádorům předcházet, odhalit je dříve a lépe je léčit. Český národní plán vychází z Evropského plánu boje proti rakovině, který vznikl v roce 2021.

Každý rok je v ČR diagnostikováno 60.000 zhoubných nádorů, zhruba 28.000 lidí rakovině podlehne a léčených či vyléčených žije více než 700.000 lidí. Počty případů rostou. “Každý třetí občan České republiky v průběhu života onemocnění některým typem nádorového onemocnění,” píše se v dokumentu.

Informace a osvěta

Osvětovým a popularizačním aktivitám s cílem preventivně působit na veřejnost právě v oblasti povědomí o onkologických onemocněních se v ČR věnuje celá řada neziskových organizací:

jednou z nejznámějších je Liga proti rakovině (LPR). U příležitosti Světového dne boje proti rakovině LPR ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E.P. pořádala v Praze letos 31. ledna seminář Nádory prsu a screeningové programy.

„Diagnózu zhoubný nádor prsu ročně v České republice vyslechne více než 7000 žen. Přestože díky stále lepším novým diagnostickým i léčebným postupům úmrtnost klesá, jsou nádory prsu u žen druhou nejčastější příčinou smrti mezi onkologickými onemocněními. Vedle screeningu rakoviny prsu chceme apelovat na spoluobčany i k využívání dalších screeningových programů. Tématu bude věnována i letošní květnová veřejná sbírky Český den proti rakovině, která se skuteční ve středu 15. května,” vysvětlila důvody tématu předsedkyně LPR MUDr. Michaela Fridrichová.

LPR na svých internetových stránkách mimo jiné přehledně popisuje možnosti prevence rakoviny v České republiceLPR provozuje také Nádorovou telefonní linku na čísle 224 920 935, která je v provozu každý pracovní den od 9 do 16 hodin.

LPR zároveň každoročně v ČR organizuje v květnu Český den proti rakovině , vždy spojovaný s finanční sbírkou. V roce 2024 tento den připadá na středu 15. května. Tematické zaměření: prevence rakoviny prsu, screeningové programy.

Prostředky získané ze sbírky slouží dobré věci: boji proti rakovině – směřují na podporu nádorové prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických pracovišť. Sbírku symbolizuje květ měsíčku lékařského.

Přehledné a srozumitelné informace o onkologických onemocněních, možnostech léčby i prevence lze najít také na internetových stránkách Informačního a edukačního centra Masarykova onkologického ústavu v Brně. Centrum obsluhuje také bezplatnou nádorovou telefonní linku na čísle 800 322 222, dovolat se je možné ve všedních dnech od 8 do 15 hodin.

V Praze 4. 2. 2024
Hygienická stanice hlavního města Prahy

Zdroj: HSHMP