Bezpečnost potravin

Pražští hygienici přednášeli o problematice legionel v teplé vodě a o zdravotním dozoru nad pískovišti

Vydáno: 17. 5. 2017
Autor: HSHMP

Hygienici HSHMP přednášeli o problematice legionel v teplé vodě bytových domů a o státním zdravotním dozoru nad pískovišti.

Pražští hygienici přednášeli na poradě zástupců úřadů městských částí Prahy

Na základě žádosti Úřadu městské části Praha 8 prezentovali odborní zaměstnanci Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) na poradě zástupců úřadů městských částí Praha 1 – 57, konané dne 11. 5. 2017 v Kyjích dvě přednášky: Státní zdravotní dozor nad pískovišti a Problematika legionel v teplé vodě bytových domů.  

V  přednášce Státní zdravotní dozor nad pískovišti byli posluchači seznámeni s dozorovou činností vykonávanou HSHMP nad pískovišti venkovních hracích ploch, ukazateli znečištění písku, způsoby odběru vzorků, počtem HSHMP vykonaných kontrol.  Byl doporučen postup správné péče o pískoviště spočívající v zabránění kontaminace písku zakrýváním nepoužívaných zařízení, pravidelném mechanickém odstraňování viditelných nečistot a pravidelnou výměnou písku.   

Z přednášky Problematika legionel v teplé vodě bytových domů se účastníci porady dozvěděli základní údaje o bakterii Legionella, podmínkách podporujících růst legionel v rozvodech teplé vody, možnosti eliminace bakterií spočívající ve vyregulovaní systému rozvodů teplé vody v teplotě a tlaku, odstranění příčin stagnace vody a zajištění teploty vody na kohoutcích alespoň 50, ideálně 55 stupňů. V případě, že toto systém neumožňuje, lze Legionellu odstranit chemickou dezinfekcí. 
 

HSHMP pevně věří v to, že podobné setkání hygieniků spolu se zástupci jednotlivých MČ i další veřejností je velmi prospěšné a zároveň se daří odpovídat na řadu otázek, které jsou HSHMP průběžně adresovány. Proto se počítá, že se v podobné edukační a osvětové činnosti bude pokračovat. Bližší informace o dalších akcích a přednáškách zdarma pro veřejnosti laickou i odbornou jsou průběžně uveřejňovány na webových stránkách HSHMP v aktualitách. 

Pro zájemce o danou problematiku jsou obě výše citované prezentace také volně k dispozici ke stažení.    

V Praze dne 16. 5. 2017
RNDr. Jan Jarolímek, MBA
ředitel   
 

Přílohy

 

Zdroj: HSHMP