Bezpečnost potravin

Pražští hygienici přednášeli, jak dodržovat hygienické minimum v praxi

Vydáno: 9. 10. 2017
Autor: HSHMP

Informace HSHMP ze dne 6. 10. 2017.

Přednáška – Hygienické minimum pro provozovatele stravovacích služeb – se uskutečnila včera, tj. 5. 10. 2017, v sídle Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) v Rytířské ulici. Přednášející byla ředitelka odboru Hygieny výživy a předmětů běžného užívání Zdeňka Shumová i vedoucí protiepidemického oddělení Alena Olexová. Obě zaměstnankyně HSHMP přítomným ochotně vypočetly hlavní opatření, která jsou nezbytná pro zajištění bezpečného provozu ve stravovacích službách: „Důležitá je ochrana potravin před nebezpečím kontaminace, která může být zapříčiněna nedodržením osobní a provozní hygieny, nebo porušením pravidel správné výrobní praxe,“ uvedla na začátku Zdeňka Shumová.

Foto  1: Zdeňka Shumová (vpravo) ochotně vysvětlovala, na co si dát pozor při zpracování potravin ve stravovacím provozu. Alena Olexová (vlevo) mj. objasňovala význam zdravotních průkazů v praxi a informovala o nejčastějších původcích alimentárních nákaz.

Zdroj: HSHMP

Epidemioložka Alena Olexová odpovídala hned na několik otázek na téma zdravotní průkazy a jejich používání v potravinářské  praxi: „Zdravotní průkazy jsou stále důležitým dokumentem. Například v něm zaměstnanec (třeba kuchař) svým podpisem stvrzuje, že bude svému zaměstnavateli okamžitě hlásit všechna horečnatá nebo průjmová onemocnění a v takových případech neprodleně navštíví svého ošetřujícího lékaře s upozorněním, že pracuje s potravinami.“

Foto  2:  Pomocí UV lampy účastníci přednášky mohli zjistit, zda si skutečně umí umýt dobře ruce
 Zdroj: HSHMP

„Vidíte, a tady na tomto místě jste si zrovna špatně umyli ruce,“  vysvětlovala jednomu z účastníků nedostatky v mytí rukou názorně Anna Füleová, vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky HSHMP. Pro všechny zúčastněné to sice byla na první pohled zábava, na ten druhý – při pohledu do UV lampy – všichni viděli, jaké mají v mytí rukou rezervy a nedostatky. A jak je to tedy dobře? Jak správně si ruce máme umýt? „Nejprve je musíte správně namočit a namydlit. Poté je důležité pečlivě umýt jejich hřbety, dlaně, ale také místa mezi prsty a dát si pozor na nečistotu za nehty. Důležité je, nemít na sobě žádné šperky – například prstýnky a jiné šperky. Za takovými předměty se totiž rády usazují škodlivé bakterie,“ uvedla během přednášky Zdeňka Shumová.
 

Podrobnosti na téma „Jak si správně mýt ruce“ najdete zde: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/svetovy-den-hygieny-rukou—5–kvetna-2017-3065_3065_437_1.html

V Praze 6. 10. 2017
Mgr. Dana Mertová
tisková mluvčí HSHMP

Zdroj: HSHMP