Bezpečnost potravin

Pražští hygienici kontrolují sledovatelnost a značení masa v pražských školách, nemocnicích, domovech důchodců a závodních jídelnách

Vydáno: 21. 3. 2019
Autor: HSHMP

Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) vyslala své zaměstnance na kontrolu školních kuchyní a provozoven tzv. uzavřeného typu společného stravování pro dospělé v nemocnicích, domovech pro seniory a závodních jídelnách. K tomuto kroku HSHMP přistoupila na základě informace o tom, že polské maso obsahuje salmonely. Jmenovaná zařízení byla zvolena s ohledem na citlivost jejich konzumentů, kteří mnohdy nemají jinou možnost stravování.


Celkem bylo během této mimořádné kontrolní akce zkontrolováno 11 školních jídelen a 30 stravovacích provozů pro dospělé. Ve všech případech bylo maso řádně značeno, k masu

V jednom případě bylo zjištěno hovězí maso původem z Polska: maso bylo značené, byly předloženy dodací listy, přesto, na základě dohody s Městskou veterinární správou SVS (dále jen MěVS) v Praze, budou tyto případy v rámci principu předběžné opatrnosti předávány HSHMP pro informaci MěVS v Praze.  

Požadavky na značení masa vycházejí z požadavků Evropské legislativy a spotřebitel se může s jejich zněním seznámit na webových stránkách SVS : https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/povinne-oznacovani-puvodu-u-masa/
Na webových stránkách SVS si může spotřebitel zkontrolovat i původ hovězího masa, které si zakoupil: https://www.hovezimaso.cz/

 

V Praze 20. 3. 2019 

MUDr. Pavla Svrčinová
ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví  

Zdroj: HSHMP

Více fotografií na webových stránkách HSHMP