Bezpečnost potravin

Pražská pivnice U Zlatého tygra opakovaně čepovala pod míru

Vydáno: 12. 1. 2016
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 12. 1. 2016.

Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) je od r. 2015 pověřena ke kontrolám provozoven společného stravování a mj. zde provádí i kontroly odpovídajícího objemu podávaných nápojů včetně točeného piva.

V rámci těchto kontrol inspektoři SZPI opakovaně zjistili nevyhovující objem podávaného točeného piva v pivnici U Zlatého tygra (kontrolovaná osoba: Jan Hendrych) na adrese Husova 228/17, 110 00 Praha. Objem natočeného piva nižší o výrazných 10 – 15% u všech – celkem sedmi – měřených vzorků zjistili inspektoři během dvou kontrol uvedené provozovny.

První kontrola se uskutečnila v květnu 2015. Dva inspektoři SZPI si v pivnici objednali dvě točená piva o objemu 0,5 l. Po přinesení nápojů obsluhou se inspektoři prokázali služebními průkazy a změřili objem piv. Hodnoty měření byly následující: objem 1. vzorku – 0,428 l, objem 2. vzorku – 0,448 l. Provozovatel tím porušil Nařízení (Evropského společenství) 1169/2011, které stanoví, že informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o množství. V rámci správního řízení SZPI uložila pokutu, která již nabyla právní moci a  provozovatel ji uhradil.

Druhé kontroly provozovny v listopadu 2015, která měla za cíl ověřit, zda provozovatel přijal opatření zamezující klamání spotřebitele, se účastnilo pět inspektorů SZPI. Po přinesení pěti objednaných točených piv o deklarovaném objemu 0,5 l se inspektoři prokázali služebními průkazy a provedli měření. Výsledky měření byly následující: objem 1. vzorku – 0,453 l, objem 2. vzorku – 0,457 l, objem 3. vzorku – 0,425 l, objem 4. vzorku – 0,442 l, objem 5. vzorku – 0,424 l. Provozovatel tak opakovaně závažným způsobem porušil Nařízení (ES) 1169/2011 a SZPI zahájí další správní řízení o uložení pokuty. Při opakovaných zjištěních porušení právních předpisů navrhuje uložení pokuty vždy vyšší, než v předchozím případě, aby měla sankce žádoucí motivující efekt.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633    

Zdroj: SZPI