Bezpečnost potravin

Pražská hygienická stanice má od 1. ledna 2022 novou ředitelku, MUDr. Zdeňku Shumovou

Vydáno: 3. 1. 2022
Autor: HSHMP

Tisková zpráva HSHMP

Novou ředitelkou Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) je od 1. ledna 2022 MUDr. Zdeňka Shumová, která před koncem roku 2021 úspěšně absolvovala výběrové řízení na obsazení dané funkce vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví. Ve funkci nahradila bývalou ředitelku MUDr. Zdeňku Jágrovou, jejíž působení v roli ředitelky HSHMP skončilo k 31. 12. 2021.

MUDr. Zdeňka Shumová prostředí HSHMP dobře zná, neboť zde profesně již dlouhodobě působí. V letech 2020 – 2021 vedla Sekci ochrany a podpory veřejného zdraví, pod kterou spadají všechny odborné útvary: odbory protiepidemický, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, obecné a komunální, práce a dětí a mladistvých. Předtím několik let působila jako ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání. V hygienické službě začínala v roce 1998 na oddělení hygieny výživy dnešní pobočky Severozápad, jejíž správní území zahrnuje převážně obvod Prahy 6. V průběhu svého působení na HSHMP pracovala také na odboru hygieny obecné a komunální.

MUDr. Zdeňka Shumová je absolventkou oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2001 úspěšně složila atestaci I. stupně v oboru hygiena a epidemiologie. Odbornou způsobilost pro obor hygiena a epidemiologie získala v roce 2007. Od ledna 2020 je členkou Poradního sboru hlavní hygieničky ČR v oboru hygiena výživy.

V Praze 3. 1. 2022

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP
 

Zdroj: HSHMP