Bezpečnost potravin

Pražská hygiena se připojuje k dnešnímu Světovému dni bez tabáku

Vydáno: 31. 5. 2018
Autor: HSHMP

31. květen je Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako „Světový den bez tabáku“.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) připomíná, že poslední květnový den, tj. 31. květen, je Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako „Světový den bez tabáku“.  Tato tradice sahá již do roku 1987. Hlavním cílem této kampaně je upozornit na zdravotní rizika spojená s užíváním tabáku a poukázat na účinnou politiku vedoucí ke snížení spotřeby tabáku. HSHMP se k této akci již tradičně připojuje.   
Letošní ročník je navíc v Česku pozitivně symbolický v tom, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR toto úterý 29. května 2018 odpoledne zamítla už v úvodním kole poslanecký návrh na zmírnění tzv. protikuřáckého zákona, který v Česku začal platit přesně před rokem. Úplný zákaz kouření v provozovnách stravovacích služeb, například v restauracích, tak v Česku platí dál. HSHMP tento počin poslanců oceňuje.  
Letošní hlavní cíl kampaně: tabák a srdeční onemocnění  
Tématem pro letošní „Světový den bez tabáku“ je „Tobacco and heart disease“„Tabák a srdeční onemocnění“. Cílem letošní kampaně je zvýšit všeobecné povědomí o spojení mezi tabákem/kouřením, onemocněním srdce a dalšími kardiovaskulárními onemocněními, např. cévní mozkovou chorobou, ischemickou chorobou srdeční, nebo onemocněním periferních cév. Kardiovaskulární onemocnění, jsou jednou z hlavních příčin úmrtí ve světě a užívání tabáku je druhou nejčastější příčinou kardiovaskulárních onemocnění po vysokém krevním tlaku.  

Zdroj: http://www.euro.who.int
Dle odborných odhadů umírá celosvětově více než 7,2 miliónu lidí ročně na následky spojené s kouřením. Mezi nimi je téměř 900 000 nekuřáků, kteří dýchali zplodiny kouření z druhé ruky, tzv. pasivní kuřáci.

V Česku denně kouří 26,6 % dospělé populace (35,6 % mužů a 18,3 % žen). Při přepočtu na celou dospělou populaci ve věku 15 a více let tato procenta představují přibližně 2,4 milionu denních kuřáků. Na nemoci spojené s kouřením u nás každoročně umírá přes 15 000 lidí za rok, což je v přepočtu více než 42 osob denně.  

 
V roce 2016 proběhla validační studie ESPAD 2016, která byla zaměřena na zjištění rozsahu užívání legálních a nelegálních návykových látek u mládeže. Z výsledků této studie vyplynulo, že 27,4 % studentů kouřilo v posledních 30 dnech, 13,3 % kouří denně a 4,5 % studentů kouří denně 11 a více cigaret.

Protikuřácký zákon zvyšuje motivaci s kouřením přestat  

31. 5. 2018 to bude také přesně rok, co začal platit zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. „protikuřácký zákon“, který mimo jiné zavedl zákaz kouření v restauracích, hospodách a barech. Podle posledních provedených průzkumů do hospod, barů či restaurací chodí lidé častěji než před třemi lety (v roce 2015 uvedlo 18 % lidí, že chodí často do restaurací, nyní to bylo 23 %).  Z dat dále vyplývá, že pouze 12 % lidí vadí, že si nemohou v restauraci zapálit. 28 % kuřáků je proti zákazu kouření, 19 % naopak zákon vítá. U nekuřáků 79 % lidí zákon kouření v restauracích podporuje. Lékaři z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kteří porovnávali zvyky kuřáků před a po zavedení zákona zjistili, že po jeho zavedení klesl počet cigaret, které v průměru kuřáci vykouří (z 15 na 13 cigaret) a mírně se zvýšila motivace s kouřením přestat. Postupně se mění také návyky kuřáků.  Zatímco před zavedením zákazu vykouřili při posezení v restauraci v průměru pět cigaret, nyní je to necelá jedna cigareta. 
Pražská hygiena působí aktivně v protikuřácké prevenci

V rámci kampaně „Světového dne bez tabáku“ Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) uspořádala dne 17. a 24. května 2018 zdravotně-výchovnou akci na OU Vyšehrad s podtitulem „JSEM IN, JÁ NEKOUŘÍM!“ Studenti se seznámili nejen se zdravotními důsledky kouření, ale také s historií. V rámci praktické ukázky byly studentům předvedeny modely zdravé plíce, plíce postižené emfyzémem a karcinomem. Nejvíce však zaujaly model henu kuřáků a dehtu. Kuřáci si mohli nechat změřit oxid uhelnatý ve vydechovaném vzduchu a pomocí Fagerströmova testu otestovat svoji závislost na nikotinu. Akce se setkala s velkým zájmem studentů, o čemž svědčila celá řada doplňujících otázek.

FOTO: záběr ze zdravotně výchovné akce HSHMP pro studenty OU Vyšehrad  


Zdroj: HSHMP
Zájemcům o odvykání kouření doporučujeme navštívit webové stránky pro podporu odvykání kouření, viz: https://www.koureni-zabiji.cz/ nebo využít linku pro odvykání kouření 800 35 00 00 (po-pá 10.00-18.00 hod.). 
V Praze dne 31. 5. 2018 
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel
Použité zdroje:

► Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky, ISBN 978-80-7440-200-5 

► Zaostřeno, číslo 5, prosinec 2017. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Dostupné na: https://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2017-zaostreno/05-17-drogova-situace-v-ceske-republice-v-roce-2016/

► Validační studie ESPAD 2016. Dostupné na: https://www.drogy-info.cz/nms/vyzkum-nms/validizacni-studie-espad-2016/ 

► World Health Organization: http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2018/05/world-no-tobacco-day-2018-tobacco-and-heart-disease 

► Vzorce užívání tabáku a motivace k odvykání kouření před a po zavedení nekuřáckého zákona, Adam Kulhánek, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Tisková konference 10. 5. 2018

► Nový průzkum o efektu protikuřáckého zákona: Lidé chodí do restaurací častěji než před třemi lety. Dostupné na: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/novy-pruzkum-jak-kurakum-zakaz-cigaret-v-restauracich-ne-zmenil-zivot-47991?seq-no=-1&dop-ab-variant=&source=clanky-home 

► CTK: Průzkum: Se zákazem kouření v restauracích souhlasí 71 pct lidí  

www.slzt.cz