Bezpečnost potravin

Pražská hygiena se připojuje k akci Světový den hygieny rukou

Vydáno: 10. 5. 2018
Autor: HSHMP

Světový den hygieny rukou vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO)na 5. května.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se každoročně připojuje k celosvětové kampani Světový den hygieny rukou, který pravidelně Světová zdravotnická organizací vyhlašuje na den 5. května. Tento den veřejnost upozorňuje na důležitost mytí rukou a její vliv na prevenci omezování šíření infekčních onemocnění. Tématem letošního dne se stala problematika prevence sepse ve zdravotnictví a prevence infekcí v běžném životě. Za slogan dne bylo vybráno mobilizující heslo „JE TO VE VAŠICH RUKOU!“ HSHMP přikládá tomuto tématu mimořádnou pozornost, a proto se také výuce správných technik hygieny rukou věnuje ve své preventivně osvětové činnosti.   


Zdroj: WHO, 2018

Letošní slogan „JE TO VE VAŠICH RUKOU“ má hluboký význam a vzkaz pro mnoho skupin lidí

Slogan klade na srdce všem lidem význam správného a častého mytí rukou jako účinné překážky šíření nakažlivých nemocí. Zejména všem osobám pracujícím ve zdravotnictví slogan připomíná, že na jejich hygieně rukou záleží, zda se pacienti vyléčí bez komplikací, či zda u nich bude existovat riziko infekce, případně dokonce riziko rozvoje sepse. Prevence sepse znamená záchranu miliónů lidských životů.  

Slogan dále připomíná všem, kdo mají na starosti sanitaci, úklid, zajišťování pitné vody, bezpečnou likvidaci vod odpadních i odpadů ostatních, že záleží na nich, zda budou případné zárodky nemocí náležitě odstraňovány a zajištěno bezpečné neinfekční prostředí.  

Celé lidstvo slogan upozorňuje, že na hygieně rukou každého z nás – při úklidu, přípravě jídla, stravování, péči o kojence a batolata i výskytu onemocnění dýchacích cest –  záleží, zda, a jak se budou vyskytovat a šířit nejen průjmová onemocnění, ale i nemoci dýchacích cest a dětské infekce. 

Slogan apeluje rovněž na rodiče, vychovatele a učitete, že právě na nich záleží, zda a jaká pravidla hygieny rukou vštípí svěřeným dětem i dospívajícím.  

Souhrnně Světová zdravotnická organizace slogan uzavírá: „JE V NAŠICH RUKOU, JAK BUDEME DODRŽOVAT ZÁSADY HYGIENY RUKOU“, zda a jak pečlivě si budeme mýt ruce při všech příležitostech, kdy je umytí rukou na místě. Společně můžeme každý rok zachránit miliony životů.  
 

Jak si správně mýt ruce? – seznamte se s ovětovými materiály Státního zdravotního ústavu:  

SZU-doprovodny plakat-hygiena rukou-str 1 (PDF, 124Kb)

SZU-doprovodny plakat-hygiena rukou-str 2 (PDF, 149Kb)

SZU-hygiena rukou-navodne samolepky (PDF, 504Kb)

SZU-plakat-hygiena rukou-zasady-duvody (PDF, 4078Kb)  

• SZU – video – názorná ukázka správných technik mytí rukou

 

Aktivity pražské hygieny v oblasti správných technik hygieny rukou

Od roku 2017 HSHMP v praxi realizuje nový projekt s názvem „Umíš se umýt?“ Jeho cílem je edukace laické i odborné veřejnosti v oblasti prevence infekčních chorob – správné hygieny rukou, a to pomocí praktického nácviku mytí rukou a následné kontroly správného postupu pod UV lampou. V roce 2017 se vzdělávání na toto téma zúčastnilo 420 lidí.

V aktivitách osvětlujícími správné techniky hygieny rukou pražská hygiena pokračuje i v roce 2018. Dokladují to některé výstupy na internetových stránkách pražské hygieny z nedávné doby:  

Pražská hygiena dětem: o správném mytí rukou v pořadu Wifina na programu ČT Déčko   

Pražští hygienici na přednášce pro zaměstnance společnosti UNILEVER o správných technikách mytí rukou

 

V Praze dne 7. května 2018 
MUDr. Danuše Antošová
Kancelář ředitele

Použité zdroje:
http://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5may2018/en/  

http://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/Sepsis_infographic_A3.pdf?ua=1

 

Zdroj: HSHMP