Bezpečnost potravin

Pražská hygiena se již tradičně 5. května připojuje ke Světovému dni hygieny rukou

Vydáno: 5. 5. 2020
Autor: HSHMP

Informace HSHMP

Již tradičně si každý rok Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), společně s odbornou i laickou veřejností, připomíná Světový den hygieny rukou, který  připadá na 5. květen. Dodržování správných zásad hygieny rukou hraje stěžejní roli i v předcházení aktuálního výskytu onemocnění covid-19 ve světě. Letošní slogan cílí zejména na zdravotníky heslem „Nurses and Midwives, clean care is in your hands!– Sestry a porodní asistentky, čistá péče je ve vašich rukou!

 

Zdravotní péče poskytovaná čistýma rukama patří mezi nejnaléhavější výzvy identifikované Organizací spojených národů (OSN), které musí v příštích 10 letech řešit globální komunita, aby se podařilo splnit cíle vytyčené pro toto desetiletí. 

Na  téma hygieny rukou hovořila 14. března 2019 ve vysílání České televize, v pořadu Sama doma, také ředitelka protiepidemického odboru pražské hygienické stanice MUDr. Martina Marešová. Doporučujeme se s obsahem rozhovoru paní doktorky detailně seznámit.

Proto je také letošní kampaň 5. května, která je podporována Světovou zdravotnickou organizací (WHO), zaměřena na hygienicky ošetřené ruce, včetně osvědčených postupů v oblasti hygieny rukou, a ústřední roli, kterou v tomto ohledu hrají sestry a porodní asistentky. Záměrem bylo navázat na významnou událost, která se prolíná celým rokem 2020. Ten WHO prohlásila za „Rok sestry a porodní asistentky“ s cílem uznat jejich zásadní přínos pro posílení kvalitních zdravotnických systémů.

Proto důraz na péči čistýma rukama, včetně osvědčených postupů hygieny rukou. WHO při této přiležitosti vyzývá všechny zdravotnické pracovníky a další cílové skupiny, aby spojili ruce při oslavách a posílení role zdravotních sester a porodních asistentek ve veledůležité práci, kterou vykonávají. Cílem by mělo být pacienty, rodiny a  kolegy chránit před infekcemi spojených se zdravotní péčí, kde klíčovou roli hraje právě striktní dodržování zásad správné hygieny rukou.

WHO připomíná, že na světě ve dvou z pěti zdravotnických zařízení, tedy přímo v místech poskytování zdravotní péče, chybí prostředky na hygienu rukou. WHO vyzývá k nápravě tohoto stavu za současné podpory bezpečnosti a důstojnosti zdravotních sester a porodních asistentek. Zajištění prostředků na hygienu rukou a poukazování na důležitost daného tématu je tou správnou věcí, které je možné dosáhnout.

WHO v rámci letošního ročníku Světového dne hygieny rukou propaguje následující osvětová hesla:

  • Sestry: „Čistá a bezpečná péče začíná u vás.“
  • Porodní asistentky: „Vaše čisté ruce přinášejí bezpečí matkám i dětem.“
  • Politici: „Zvyšujte úroveň společenského postavení sester a jejich vzdělávání, abyste předešli infekcím a zlepšili kvalitu péče. Vytvořte prostředky k posílení postavení sester a porodních asistentek.“
  • Vedoucí zdravotnických zařízení: „Umožněte zdravotním sestrám a porodním asistentkám poskytovat čistou péči.“
  • Pacienti a rodiny: „Bezpečnější péče o vás, s vámi.“

VIDEO WHO KE SVĚTOVÉMU DNI HYGIENY RUKOU 2020
(v angličtině)

 

Jak si správně mýt ruce? – seznamte se s řadou osvětových materiálů a videí:

• Správné techniky hygieny rukou ukazuje osobně generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus aneb VÝZVA BEZPEČNÉ RUCE (v angličtině)

video

Efektivní mytí rukou 

osvětový leták ECDD

• SZU – Jak si správně mýt ruce

leták – (PDF; 2,77 MB) – mytí rukou je základním preventivním opatřením před šířením infekčních nemocí

• SZU-doprovodny plakat-hygiena rukou-str 1

leták – (PDF, 124Kb)

• SZU-doprovodny plakat-hygiena rukou-str 2

leták – (PDF, 149Kb)

• SZU-hygiena rukou-navodne samolepky

leták – (PDF, 504Kb)

• SZU-plakat-hygiena rukou-zasady-duvody

leták – (PDF, 4078Kb)

• SZU – video – názorná ukázka správných technik mytí rukou

video

• pro děti:   osvětové leporelo Státního zdravotního ústavu „Aby ručičky byly jako rybičky“

leporelo – (pdf; 5,24 MB)

• pro děti: metodické pokyny k leporelu

leporelo – (pdf; 307 kB)

• pro děti: instruktážní video – „Aby byly ručičky…“

video

Ministerstvo zdravotnictví: Postup při mytí rukou – MYJTE SI POUZE VIDITELNĚ ZNEČIŠTĚNÉ RUCE, JINAK POUŽÍVEJTE DEZINFEKCI! 

leták – (pdf; 345 kB)

• 

JAK SI SPRÁVNĚ MÝT RUCE VODOU A MÝDLEM – video WHO  (v angličtině)

JAK NA MYTÍ RUKOU POMOCÍ PŘÍPRAVKU NA BÁZI ALKOHOLU – video WHO (v angličtině)

Jak si správně mít ruce – #COVID19 – ECDC

 

 
 
Aktivity pražské hygieny v oblasti správných technik hygieny rukou

Od roku 2017 HSHMP v praxi realizuje nový projekt s názvem „Umíš se umýt?“ Jeho cílem je edukace laické i odborné veřejnosti v oblasti prevence infekčních chorob – správné hygieny rukou, a to pomocí praktického nácviku mytí rukou a následné kontroly správného postupu pod UV lampou. Každoročně se vzdělávání na toto téma účastní stovky lidí.

Aktivity osvětlující téma hygieny rukou HSHMP průběžně publikuje na svých internetových stránkách: 

Pražská hygiena dětem: o správném mytí rukou v pořadu Wifina na programu ČT Déčko 

Pražští hygienici na přednášce pro zaměstnance společnosti UNILEVER o správných technikách mytí rukou 

Hygienická dezinfekce rukou může zabránit potenciálně smrtelné sepsi organismu

 

V Praze 5. 5. 2020

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP

Zdroj: HSHMP