Bezpečnost potravin

Pražská hygiena pokračuje v kontrolách sledovatelnosti a značení masa

Vydáno: 14. 2. 2019
Autor: HSHMP

Tisková zpráva Hygienické stanice hlavního města Prahy ze dne 13. 2. 2019.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) pokračuje v průběžných kontrolách pražských provozoven poskytujících stravovací služby a nabízejících hovězí maso. „V souvislosti s problémy, které se vyskytly kolem polského masa se zaměřujeme na vybrané pražské restaurace a školní jídelny. Zajímáme se, zda nedochází ke klamání spotřebitelů. Kontrolujeme proto primárně veškerou s dodávaným masem související dokumentaci: dodací listy, značení uváděné na etiketách, které pak porovnáváme se značením na tištěném i elektronickém jídelním lístku. Samozřejmě se soustředíme také na další povinnosti provozovatelů včetně dodržování provozní a osobní hygieny,“ vysvětluje MUDr. Pavla Svrčinová, ředitelka Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví HSHMP. „Postupujeme v úzké koordinaci s dalšími dotčenými dozorovými orgány, například Městskou veterinární správou v Praze Státní veterinární správy (SVS). Kontroly HSHMP v terénu provádějí zaměstnanci odborů hygieny výživy (HV) a hygieny dětí a mladistvých (HDM),“ doplňuje.

Do dnešního dne pražští hygienici zkontrolovali 29 provozoven stravovacích služeb, 26 restaurací a 3 školní jídelny. Menší počet kontrol ve školních jídelnách je dán probíhajícími jarními prázdninami v půlce hlavního města.

Vysloveně závažné nedostatky prozatím kontroly neukázaly. „Přesto se v jedné z provozoven vyskytlo pochybení ve značení a v provozní hygieně. Udělíme proto pokutu ve výši 4000 korun,“ popisuje Pavla Svrčinová a dodává: „V jednom případě se dále zjistilo hovězí maso původem z Polska, avšak balené v Nizozemsku, doklady o původu masa měl provozovatel k dispozici. Po domluvě jsme případ předali na SVS. Hovězí maso dodávané přímo z Polska naši zaměstnanci zaznamenali dvakrát. Vyžádali si ještě doplňující doklady, poté předáme, v rámci principu předběžné opatrnosti, rovněž SVS. V dalších kontrolách pokračujeme.“

Požadavky na značení masa vycházejí z požadavků Evropské legislativy a spotřebitel se může s jejich zněním seznámit na webových stránkách SVS:
 https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/povinne-oznacovani-puvodu-u-masa/
Na webových stránkách SVS si může spotřebitel zkontrolovat i původ hovězího masa, které si zakoupil:
●  https://www.hovezimaso.cz/

 

Jednoduchost dohledání původu hovězího masa ilustrují následující dva obrázky:
na etiketě baleného hovězího masa je vždy uvedeno tzv. referenční číslo, pod kterým je konkrétní zvíře evidováno – viz žluté zvýraznění

 

 

 na webové stránce https://www.hovezimaso.cz/ pak spotřebitel toto číslo zadá ve formuláři do kolonky číslo zvířete, kdy poté systém vygeneruje kompletní informaci o původu zvířete

 

 

V Praze 13. 2. 2019

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP

Přílohy

Zdroj: HSHMP