Bezpečnost potravin

Právní ochrana před nebezpečnými udírnami

Vydáno: 28. 9. 2003
Autor:

Směrnice EU 1999/92 vyžaduje dokument o bezpečnosti z hlediska exploze zařízení.

V Německu bylo vydáno nové zařízení, kterým se zavádějí do národní legislativy požadavky řady směrnic EU týkající se bezpečnosti zařízení. Mezi nimi je směrnice č. 1999/92 týkající se zabezpečení zařízení před explozí, podle níž je mj. od provozovatelů udírenských zařízení vyžadován doklad o bezpečnosti z hlediska exploze.
Dosud často docházelo k výbuchům, sice jen výjimečně přitom byl poškozen člověk, avšak pokud u toho byl, často to znamenalo smrt. Důvodem výbuchů byla nedostatečná údržba a obsluha součástí zařízení důležitých z hlediska bezpečnosti.
Pro zařízení uvedená do provozu před 3. 10. 2003 platí přechodná doba pro předložení dokumentu o bezpečnosti do 31. 12. 2005. Pro novější zařízení musí být dokument k dispozici již k 1. 7. 2003. Udírenská zařízení musí mít navíc zvláštní osvědčení od výrobce zařízení podle vzoru EU. Především je nutný certifikát týkající se vyvíječe kouře. Pro provozovatele udírenského zařízení je dokladem o bezpečnosti zařízení, pokud toto má značku CE-EX. Je třeba, aby výrobce zařízení konstrukčním řešením a možnostmi regulace zabránil možnosti vytváření explozivních směsí během uzení.
Jako pomůcku pro uzenáře vypracovalo Družstvo řezníků (FBG) formulář, který je třeba vyplnit, a který pak platí jako osvědčení o bezpečnosti zařízení. Výrobci zařízení jsou od 1. 7. 2003 povinni dodávat zařízení opatřená příslušnými údaji.
Fleischwitrtschaft, 83, 2003, č. 7, s. 46