Bezpečnost potravin

Pravidla k odvrácení rizika z vitamínů a minerálních látek

Vydáno: 24. 4. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Nové nařízení 307/2012/EU upřesňuje pravidla při podávání žádostí o zákaz, omezení nebo přezkum povolení přídavku látek kvůli dosahování nadměrného příjmu a s tím souvisejícímu riziku pro zdraví.

Prováděcí nařízení 307/2012/EU (ze dne 11. dubna 2012) stanoví prováděcí pravidla k článku 8 nařízení 1925/2006/ES o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin.  

Stanovují se podrobná pravidla pro žádosti členských států podle čl. 8 odst. 2 nařízení 1925/2006/ES týkající se zákazu, omezení nebo přezkumu ze strany Unie u vitaminů nebo minerálních látek anebo složky obsahující jinou látku než vitaminy a minerální látky, která se přidává do potravin. Jednou z podmínek pro omezení přídavku podle citovaného nařízení je, že příjem látky by podstatně překračoval běžné množství dosahované při vyvážené a pestré stravě a rovněž možné nebezpečí by bylo prokázáno příslušnými vědeckými důkazy. Může se jednat o riziko pro obecnou populaci nebo zvlášť citlivé skupiny. Opatření má chránit spotřebitele obecně a citlivé skupiny obzvlášť. Důkazy přiložené k žádosti budou postoupeny k zkoumání úřadu EFSA, který bude povinen do 30 dnů od přijetí dokumentace posoudit její platnost a do  9 měsíců vypracovat stanovisko.

Nařízení je platné od 3. května 2012.


Úřední Věstník EU, L 102 z 12. 4. 2012