Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Prasata při porážce: opatření řešící otázky welfare zvířat do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Prasata při porážce: opatření řešící otázky welfare zvířat

Vydáno: 17.6.2020
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Vědecké stanovisko úřadu EFSA


Foto: Shutterstock

Dne 17. června 2020 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vědecké stanovisko k problematice welfare u prasat během porážky. Většina nebezpečí souvisejících s welfare u prasat při porážce je způsobena nedostatečnými dovednostmi personálu a špatně navrženými a postavenými zařízeními. To je jeden z hlavních závěrů nejnovějších doporučení úřadu EFSA k welfare zvířat během procesu porážky. EFSA upozorňuje na nedostatek dovedností a/nebo školení personálu přímo na porážce jako na vážný problém v oblasti welfare zvířat. 

Zveřejněné vědecké stanovisko je nejnovější v řadě aktualizovaných hodnocení dobrých životních podmínek zvířat (welfare), tentokrát během porážky, o něž požádala Evropská komise. Stanovisko navrhuje opatření k řešení nebezpečí týkajících se welfare zvířat, která jsou nejčastěji spojena s porážkou prasat určených k produkci potravin. Stanovisko bylo publikováno po obdobných stanoviscích hodnotících welfare drůbeže a králíků, další stanovisko k welfare skotu bude následovat koncem tohoto roku. 

Paní Marta Hugas, hlavní vědecký pracovník EFSA, řekla: „V rámci nové strategie „Od vidlí po vidličku“ přezkoumává Evropská komise současná ustanovení o dobrých životních podmínkách zvířat s cílem vytvořit udržitelnější potravinový systém v EU. Tato řada stanovisek a další, která zveřejníme v příštích několika letech, poskytnou vědecký základ pro toto přezkoumání. Vysoký standard dobrých životních podmínek zvířat zlepšuje zdraví zvířat a kvalitu potravin, snižuje potřebu léčby (medikace) a může přispět k zachování biologické rozmanitosti. Zdravá zvířata, o něž je dobře postaráno, jsou nezbytným základem pro zdravý potravinový řetězec.“ 

Komplexní přehled o prasatech zahrnuje proces porážky od příchodu a vykládky prasat přes omračování až po vykrvení a usmrcení. Vědci identifikovali řadu rizik, která způsobují problémy v oblasti welfare – jako je tepelný stres, žízeň, delší hlad a dýchací potíže – a navrhli preventivní a nápravná opatření tam, kde je to možné. 

Stejně jako v předchozím stanovisku (o welfare drůbeže) většina rizik – 29 z 30 identifikovaných –  je způsobena selháním personálu v důsledku faktorů, jako je nedostatek školení a únava. Podle úřadu EFSA mohou být zavedena preventivní opatření pro všechna nebezpečí, přičemž klíčovou roli v prevenci má místní management. 

Vědecká stanoviska EFSA k porážkám zvířat vycházejí z nejnovějších dostupných vědeckých poznatků a vyvíjí se po konzultaci s odborníky (z členských států EU) na dobré životní podmínky zvířat. 

Zjištění úřadu EFSA budou využita Evropskou komisí při jednáních se Světovou organizací pro zdraví zvířat (World Organisation for Animal Health, OIE), zaměřených na sladění přístupů k welfare zvířat při porážce. 

 

 

Zdroj: EFSA

 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021